Ontec elää kiireistä kevättä

Ontec Oy:n tiloissa käy kuhina niin ohjelmoinnissa kuin tuotannon puolella. Työn alla on useita merkittäviä teollisuuden modernisointihankkeita, jotka rakennetaan täysin Ontecin omilla ohjelmistotuotteilla. Esimerkiksi älykkään nesteiden käsittely- ja mittausjärjestelmän avulla toimintoja voidaan tehostaa samalla, kun mittauksista tehdään MID-sertifioituja eli EU:n mittauslaitedirektiivin mukaisia. Tyypillistä hankkeille on nopea aikataulu.

”Käynnissä olevat koti- ja ulkomaiset projektimme ovat kiinnostavia ja haastavia. Teollisuuslaitosten toiminta ei katkea koskaan, joten se asettaa omat rajoitteensa”, toteaa Ontec Oy:n toimitusjohtaja Kare Kupiainen. ”Olemme kuitenkin tottuneita toimimaan vaikeissa ympäristöissä. Vuosien varrella kovalla työllä saavutettu maine luotettavana ja ammattitaitoisena toimijana myös ylläpidon osalta on yksi syy, miksi meidät valitaan tällaisiin kohteisiin. Toinen on tuotteidemme korkea kyberturvallisuus. Tärkein syy on kuitenkin ohjelmistollinen kokonaisuus eli se äly, joka tekee asiakkaan elämästä helpompaa ja tehokkaampaa. Maailmassa ei ole vertailukelpoista ohjelmistokokonaisuutta järjestelmiimme. Tuotteemme edustavat alansa ehdotonta teknologista huippua.”

Ontec-tuotejärjestelmä kattaa kaiken kulun- ja turvallisuuden valvonnasta dokumentaatioon, nesteiden mittaukseen ja käsittelyyn sekä huollon tilan seurantaan asti. Ontecin ohjelmistotuotteet nivoutuvat toisiinsa ja ovat integroitavissa teollisuuden muiden ylä- ja alatason järjestelmiin. ”Tätä monet asiakkaamme ovat arvostaneet, kuten myös sitä, että kehitämme ohjelmistojamme heidän kanssaan jatkuvasti”, kertoo Kupiainen.

Ontecin toimituksissa on ohjelmistojen lisäksi muitakin osia. Esimerkkinä kuvassa nähtävät Ontecin oman tuotekehityksen seurauksena syntyneet MiloEX kuljettajalastauspäätteet.

Kokonaistoimittaja ja kyberturvallisuus

”Kyberturvallisuus on vain niin vahva, kuin kokonaisuuden heikoin lenkki on, ” toteaa Kupiainen.”Olemme kokonaistoimittaja, joka ohjelmoi kaikki tuotteensa alusta loppuun itse vain omalla henkilökunnallamme. Mikäli vastuu hukkuisi pitkiin alihankintaketjuihin, olisi tilanne aivan toinen. Katsomme kyberturvallisuutta laajemmin kuin vain koodinpätkän osalta. Tämä korostuu integraatioiden osalta muihin järjestelmiin. Kun hallitsemme toimituksen mahdollisimman monia osia, nousee kokonaisuuden kyberturvallisuus. Liioittelematta voidaan sanoa, että kyber- ja ympäristöturvallisuus ovat minkä tahansa teollisen tuotteen tärkein osa.”

Ontecin kasvu jatkuu

Ontec on jatkanut kasvamistaan haastavista ajoista huolimatta. Työntekijöitä on rekrytoitu muutaman kuukauden välein ja yhtiössä on jouduttu ottamaan uusia tiloja käyttöön, kun muualla on menty päinvastaiseen suuntaan. ”Oikea-aikaisilla ja onnistuneilla rekrytoinneilla olemme pystyneet vastaamaan kovaan kysynnän kasvuun. Meillä on jatkossakin tarvetta tulevaisuuden osaajille.”

Muutoksen vihreä aalto on jo täällä

”Olemme viime aikoina kyenneet saamaan merkittäviä uusia asiakkuuksia ja kansainvälisiä projekteja. Syynä tähän ovat olleet ohjelmisto- ja järjestelmä kokonaisratkaisumme, joiden avulla voi käsitellä mm. biotuotteita”, sanoo Kupiainen. ”Vihreä muutos on täällä ja se on meidän kaikkien edessä. On kuin joka puolella olisi havahduttu siihen, että näin ei enää voida jatkaa. Me vastaamme tähän huutoon. Ontec on ehdottomasti tekemässä  muutosta kohti puhtaampaa huomista. Kysyntää luontoa säästävälle teknologialle riittää ja töitä paiskitaan kovasti.”

Lainkirjaimesta käytäntöön

Viime aikoina asiakkaat ovat kääntyvät Ontecin puoleen yhä useammin saadakseen MID-hyväksytyn nesteiden mittausjärjestelmän.  ”Monet vanhentuneet järjestelmät ovat tulleet tiensä päähän ja liiketoiminnassaan nesteillä kauppaa tekevissä yrityksissä on havahduttu asiaan. Lainsäätäjän asettama velvoite MID-hyväksytyistä mittauksista alkaa pikkuhiljaa toteutua myös käytännössä. MID:in mukaisuus on tullut jopa niin tärkeäksi, että MID-järjestelmiä hankkivat myös organisaatiot, joiden ei olisi sitä pakko tehdä. Mittauksista halutaan nykyisin olla aivan varmoja kaikenlaisessa toiminnassa. Myös ostaja on nykyään tarkkana siitä, että mittaukset ovat mittauslaitedirektiivin mukaisia”, kertoo Kupiainen.

Mikä ihmeen MID?

MID on lyhenne Euroopan Unioinin mittauslaitedirektiivin 2014/32/EU englanninkielisestä nimestä Measurement Instruments Directive, joka säätelee Euroopan talousalueella mittauslaitteiden valmistusta ja kauppaa. Direktiivi koskee myös nesteiden mittauslaitteita ja -ohjelmistoja.