Yritysturvallisuus hallussa – OntecCyberSecurity


Yritysturvallisuus tarkoittaa kaikkia niitä toimia, jotka edistävät kilpailukykyä, parantaa tuottavuutta ja varmistaa jatkuvuuden, turvallisuuden sekä vaatimuksenmukaisuuden kaikissa tilanteissa.

Yrityksen toimintaympäristö on monimuotoinen, vaativa ja koko ajan muuttuva tila. Tämän vuoksi turvallisuuteen liittyvät ratkaisut tulee olla monitasoisia ja toisiaan täydentäviä. Hyvä yritysturvallisuus alkaa yrityksen toimintatavoista ja sisältyy tuotteeseen tai palveluun aina loppukäyttäjälle saakka.
Luomme Ontecilla tuotteita, joissa laatu muodostuu vastuullisen valmistuksen kautta turvalliseen käyttöön, huomioiden tuotteen koko elinkaaren.

Yritysturvallisuutta voidaan tarkastella osa-alueittain:

 • Työturvallisuus
 • Toimitila- ja kiinteistöturvallisuus
 • Tuoteturvallisuus
 • Henkilöstöturvallisuus
 • Turvallisuusjohtaminen
 • Tieto- ja kyberturvallisuus
 • Toimintojen turvallisuus
 • Liiketoiminnan jatkuvuus
 • OntecCyberSecurity

  OntecCyberSecurity huomioi kaikki yritysturvallisuuden osa-alueet. Rakenna yrityksesi turvallisuutta sisältä ulospäin monitasoisesti ja toisiaan tukevien ratkaisujen avulla.

  OntecCyberSecurity -ominaisuuksia

 • Ajantasaiset ohjelmistot kaikissa toimipisteissä
 • Kulunvalvonta kaikissa tiloissa yksilöidyillä RFID-tunnisteilla
 • Valmiiksi standardoidut ja sertifioidut tuotteet ja järjestelmät
 • Työluvat, koulutus ja pääsyoikeudet hallinnassa
 • Turvallisuus on rakennettu sisältä ulospäin
 • Käyttäjäkohtainen tunnistus ja pääsyoikeudet tehtävien mukaan
 • Ohjelmistosuunnittelun perustana kyberturvallisuuden periaatteet
 • Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen räätälöidyillä ratkaisuilla
 • Mitä on Kyberturvalisuus?

  Traficom, kansallisesta kyberturvallisuudesta vastaava taho Suomessa määrittelee sen seuraavasti:

  Kyberturvallisuus by Traficom

  Kyberturvallisuus on toimenpiteitä, joilla organisaatio suojaa liiketoiminnassa tarvittavat järjestelmät, ohjelmistot, laitteet ja tietoliikenneyhteydet kyberuhkilta.

  Kyberuhkat ovat haitallisia tapahtumia tai kehityskulkuja, jotka voivat vaikuttaa organisaation toimintaan, talouteen, sen hallussa olevaan tietoon ja pahimmillaan jopa liiketoiminnan jatkuvuuteen.

  Suora lainaus: Traficom.