Tavoitteemme on maksimoida tuotteen elinkaari asiakkaan käyttöön

Teollisuuden laitteiden, ohjelmistojen ja muiden järjestelmien käyttövaihe kestää usein vuosikymmeniä ja siksi niiden laatuun on panostettava kaikin tavoin. Meillä Ontecilla tuotteiden skaalautuvuus on yksi tärkeimmistä suunnittelun lähtökohdista. Mahdolliset muutokset käsiteltävien tietomäärien, -tyyppien ja käyttäjien määrässä otetaan huomioon esisuunnitteluvaiheessa. Käytännössä se rakennetaan jokaiseen tuotteeseemme ohjelmistokoodin modulaarisuuden sekä laadukkaiden komponenttien ja rajapintojen avulla.

Ontec laitekomponentit

Laitekomponentit ovat ohjelmistokoodin ohella tuotteen suorituskyvyn perusta. Komponenttien kestävyyden lisäksi järjestelmä tulee olla suunniteltu niin, että kuluvat osat ovat helposti vaihdettavissa ja niiden määrää on yhtä helposti lisättävissä. Ontecilla laitekomponentit valitaan 20 vuoden kokemuksella korkealaatuisista ja testatuista tuotteista, jotka vastaavat asiakkaan vaatimuksia myös tulevaisuudessa.

Ontec moduulit

Ontec-tuotteet koostuvat laajoista ohjausjärjestelmistä yksittäisiin ohjelmistotuotteisiin. Kaikki tuotteet toimivat niin yksittäin – kuin yhdessä itsenäisinä järjestelminä tai ominaisuuksina liitettynä olemassa oleviin kokoonpanoihin. Ontec-moduuleista voi rakentaa kokonaisuuksia MID – ja ATEX-hyväksytysti.

Modulaarisuus tarkoittaa sitä, että ohjelmisto on jaettu pienempiin osakokonaisuuksiin, jotka kommunikoivat keskenään rajapintojen kautta.

Ontec tuotemoduuli RTA Kulunvalvontajärjestelmä. Kaikkien tilojen kulunvalvonta yksilöidyillä RFID tunnisteilla.
Skaalautuvuuden huomioiminen on ensiarvoisen tärkeää tuotteen elinkaaren hallinnan näkökulmasta.

Modulaarisella suunnittelulla saadaan yksinkertainen logiikka, joka helpottaa asiakaskohtaisen toiminnallisuuksien rakentamista ja kehittämistä kaikissa tuotteen elinkaaren vaiheissa. Hyvän ohjelmistomoduulin tärkein ominaisuus toiminnallisuuden lisäksi on liitettävyys ympärillä oleviin järjestelmiin. Monipuolisten rajapintojen avulla varmistamme, että asiakaskohtaiset lisäominaisuudet ovat liitettävissä järjestelmään mahdollisimman helposti ja vaivattomasti, myös myöhemmin.

Tuotemoduulien edut

 • Helposti integroitavissa toisiin moduuleihin
 • Helposti integroitavissa olemassa oleviin järjestelmiin
 • Joustavat ja laajat asiakasräätälöinnit
 • Tuoteperhettä on helppo laajentaa ja kehittää
 • Yksinkertaisempi logiikka, helpompi muutosten teko
 • Toisistaan riippumattomat moduulit sallivat rinnakkaiset suunnittelu ja toteutusmenetelmät
 • Ontec moduulien integroitavuus perustuu rajapintojen laajaan valikoimaan

  Ontec-tuotteiden vakiintuneet rajapinnat mahdollistavat yhdistettävyyden helposti olemassa oleviin tietojärjestelmiin. Ontec moduulit siirtävät tietoa SQL, OPC UA, XML-rajapintojen – sekä HTTP-pohjaisen REST-arkkitehtuurin avulla. Näiden lisäksi Ontec Cloud tiedonsiirto tapahtuu WCF rajapintaprotokollalla.

  Alusta asti hyvin suunnitellut rajapinnat pysyvät vakaina koko tuotekehitysprosessin aikana, tämä on tärkeää siksi, että moduulien rajapinnat sopivat yhteen saumattomasti myös asiakasräätälöidyissä ratkaisuissa.

  20 vuoden kokemuksella ja tuloksekkaalla tuotekehityksellä tuottamme pitkän elinkaaren ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.