Metrologia digitaalisella aikakaudella

Maailman metrologian päivänä 20. toukokuuta juhlistetaan metrisopimuksen allekirjoittamisen vuosipäivää vuonna 1875.

Tämä sopimus muodostaa perustan maailmanlaajuiselle johdonmukaiselle mittausjärjestelmälle, joka tukee tieteellistä tutkimusta ja innovointia, teollista valmistusta ja kansainvälistä kauppaa sekä elämänlaadun parantamista ja maailmanlaajuisen ympäristön suojelua.

Maailman metrologian päivän 2022 teemana on metrologia digitaalisella aikakaudella. Tämä teema valittiin, koska digitaalinen teknologia mullistaa yhteisömme ja on yhteiskuntamme yksi tämän päivän jännittävimmistä trendeistä.

Kansalliset metrologialaitokset edistävät jatkuvasti mittaustiedettä kehittämällä ja validoimalla uusia mittaustekniikoita tarvittavalla kehityksen tasolla. Kansalliset metrologian laitokset osallistuvat Bureau International des Poids et Mesuresin (BIPM) koordinoimiin mittausvertailuihin mittaustulosten luotettavuuden varmistamiseksi maailmanlaajuisesti.

Lakisääteisen metrologian kansainvälinen järjestö (OIML) kehittää kansainvälisiä suosituksia, joiden tavoitteena on yhdenmukaistaa ja yhtenäistää vaatimuksia maailmanlaajuisesti monilla aloilla. OIML:llä on myös OIML-sertifiointijärjestelmä (OIML-CS), joka helpottaa säänneltyjen mittauslaitteiden kansainvälistä hyväksyntää ja maailmanlaajuista kauppaa.

Nämä kansainväliset metrologiajärjestelmät tarjoavat tarvittavan varmuuden ja luottamuksen siitä, että mittaukset ovat tarkkoja, tarjoavat vankan perustan maailmankaupalle tänään ja auttavat meitä valmistautumaan huomisen haasteisiin.

Maailman metrologian päivä tunnustaa ja juhlii kaikkien hallitustenvälisissä ja kansallisissa metrologian organisaatioissa ja instituuteissa työskentelevien ihmisten panosta ympäri vuoden.

Metrologia digitaalisella aikakaudella teemaa avaa BIML;n johtaja Mr Anthony Donnelan.
Katso tallenne: WMD 2022 – Directors’ message Mr Anthony Donnellan

Maailman metrologian päivä on vuosittainen tapahtuma, jonka aikana yli 80 maata juhlii mittauksen vaikutusta jokapäiväiseen elämäämme.

Tämä päivämäärä valittiin tunnustuksena 20.5.1875 allekirjoitetun metriyleissopimuksen allekirjoittamisesta, joka oli virallisen kansainvälisen metrologian yhteistyön alku. Joka vuosi maailman metrologian päivän järjestävät ja juhlivat yhdessä Kansainvälinen paino- ja toimenpidevirasto (BIPM) ja Kansainvälinen lakisääteisen metrologian järjestö (OIML) yhdessä metrologiasta vastaavien kansallisten järjestöjen kanssa.

OIML

OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale) on lakisääteisen mittaustekniikan kansainvä-linen yhteistyöjärjestö, jonka tavoitteena on yhtenäistää alan käytäntöjä kaikkialla maailmassa. OIML laatii mm. standardinluonteisia suosituksia erilaisten mittauslaitteiden vaatimuksista ja niiden toden-tamisesta. Jäsenmaat ovat sitoutuneet noudattamaan OIML:n suosituksia.

BIMP

Metriyleissopimuksen allekirjoittamisen vuonna 1875 ensimmäistä kertaa virallistettiin kansainvälinen yhteistyö metrologiassa. Tällä yleissopimuksella perustettiin BIMP – Kansainvälinen paino- ja mittaustoimisto ja luotiin perusta maailmanlaajuiselle mittausten yhtenäisyydelle kaikilla pyrkimyksiemme osa-alueilla keskittyen historiallisesti teollisuuteen ja kauppaan ja avustaen sitä, mutta aivan yhtä tärkeää on tänä päivänä vastata 2000-luvun suuriin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, terveyteen ja energiaan. BIPM on maailmanlaajuisen kansallisten metrologian laitosten verkoston keskus, joka jatkaa jäljitettävyysketjun toteuttamista ja levittämistä SI-järjestelmän kautta kansallisiin akkreditoituihin laboratorioihin ja teollisuuteen.