TUOTE UUTISIA! OntecFastLane

OntecFastLane on autolastausterminaaleille kehitetty älykäs ajoneuvo- ja lastauslaituriohjausjärjestelmä. Järjestelmä kertoo kuljettajalle, minne tämän tulee ajaa, milloin valmistautua ja milloin oma vuoro koittaa.

FastLanen avulla sekä operaattoreilla, että kuljettajilla on reaaliaikainen, kokonaisvaltainen tieto, lastausalueen ja -laitteiden toiminnasta ja tuotevalikoimasta.

Älykäs järjestelmä ehdottaa kuljettajalle parhaan lastauspaikkavaihtoehdon kuorman tiedot ja jonotustilanteen huomioiden. Halutessaan kuljettaja voi myös ohittaa tarjotun vaihtoehdon. Lastauslaiturien jonotuslistasta näkyvät seuraavaksi vuorossa olevat ajoneuvot sekä jonotuksen kokonaistilanne. Lastausjonotus on järjestelmällistä ja joustavaa. Samalla lastausalueen turvallisuuden hallinta helpottuu, kun ylimääräisiä kuljettajia ja ajoneuvoja ei ole turhaan paikalla.

Yhdellä silmäyksellä sekä kuljettaja, että operaattorit näkevät:

 • vapaat ja suljetut lastauslaiturit
 • lastattavat nesteet laitureittain ja varsittain
 • laiturikohtaiset erityiset huomiot ja merkinnät
 • laiturille jonottavien ajoneuvojen lukumäärän
 • meneillään olevien lastauksien reaaliaikaisen tilanteen
 • värikoodi ilmaisee, kun oman lastauksen vuoro koittaa
 • FastLanen edut

  OntecSecurity

  Turvallisuuden hallinta helpottuu


  Nopeuttaa toimintoja vähentäen hukka-aikaa ja poistaen alueen ruuhkat
  Joustava ja järjestelmälli- nen jonotus laiturille, lastaustilanne reaaliajassa
  Selainpohjainen järjestelmä, käytettävissä kaikilla laitteilla, paikasta riippumatta

  Huoltotyöt ja tuotteiden valikoimamuutokset näkyvät reaaliaikaisesti sekä kuljettajille, että operaattoreille, ei turhaa liikennettä suljetuille laiturialueille.

  Järjestelmä edistää prosessia monitasoisesti ja kuljettajat pääsevät nopeammin takaisin tienpäälle.