OntecOGC – Prosessikäyttöliittymä

OntecOGC -käyttöliittymä tarjoaa kestävän ja luotettavan tavan seurata prosessiautomaatiotasi ja -turvallisuutta kaikilla tasoilla. Järjestelmän avulla voit seurata laitteiden toiminnan tehokkuutta, analysoida ongelmatilanteita ja säästää resursseja. Kaikesta toiminnasta kirjautuu jälki ohjelmistoon, mikä nostaa toiminnan turvallisuutta.

OntecOGC valvomo rakennetaan aina asiakaskohtaisesti ja käyttäjäkeskeisesti. Hyvin suunniteltu valvomo yhdistää eri järjestelmien ja toimipaikkojen tiedot helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Valvomonäkymään voidaan tehdä myös käyttäjäkohtaisia asetuksia henkilön käyttöoikeudet eri järjestelmiin huomioiden. Järjestelmä on rakennettavissa myös selainpohjaisena toimimaan paikasta ja päätelaitteesta riippumatta missä tahansa.

OntecOGC valvomossa laitteiden toimintaa voi tarkastella reaaliaikaisesti sekä selata mittaus- ja tapahtumahistoriaa. Ohjelmisto ohjaa käyttäjää erilaisin signaalein ja tukee tulevia toimenpiteitä. Valvomo-ohjelmiston tuottamat signaalit mm. hälytykset ovat ohjattavissa eteenpäin tekstiviestein, sähköpostein tai esim. Virve-verkkoon.

Ontec-valvomo-ohjelmistojen avulla voidaan rakentaa saumattomasti toimiva kokonaisuus. Siihen voidaan integroida tarvittavat mittaukset, tuotteemme sekä yrityksenne oma ERP ja muut ohjelmistot. Asiakkaamme ovat liittäneet usein OGC -järjestelmään seuraavat tuotteemme: Ontec RTA – turvallisuuden ja kulunvalvontajärjestelmän sekä OntecRTM – huoltokirjaohjelmiston.

ONTEC -tuotteet OntecOGC Terminaalijärjestelmässä

 • OnatexMID – Nesteiden MID- ja ATEX-hyväksytty mittausjärjestelmä
 • Ontec MiloX – Lastausjärjestelmäkokonaisuus
 • OnatexHeat – ATEX hyväksytty saattolämmitysjärjestelmä
 • OntecRTA – Real Time Access, Kulunvalvontajärjestelmä
 • OntecReport – Raportointiohjelmisto
 • OntecRTM – Real Time Maintenance, Huoltokirjaohjelmisto
 • OntecRTS – Real Time Service, Huolto- ja tukipalvelut 24/7
 • OntecFireExt, Palosammutusjärjestelmä
 • OntecDiary, Päiväkirjaohjelmisto
 • Laitteet: maadoitus- ja ylitäytönesto
 • OntecOGC edut

  Kokonaistilannekuva, yhdellä silmäyksellä


  Valvomotyöskentely tehostuu, kun tilanne- tietous kasvaa ja päätökset perustuvat laajaan tietomäärään
  Valvomo ohjaa johtopäätösten tekoa erilaisin signaalein, laatu parantuu virheellisten johtopäätösten vähentyessä
  Laitoksen luotettavuus parantuu, kun häiriötilanteet saadaan nopeammin ja tehokkaammin haltuun

  Selkeä, visuaalinen kuva helpottaa havainnointia ja nopeuttaa reagointia erilaisiin tilanteisiin

  Nykyaikainen käyttäjäkeskeinen valvomo on avain parempaan turvallisuuteen ja toimivaan työskentely-ympäristöön.