ISO 9001:2015 sertifioitu yritys

Ontec Oy;n laatujärjestelmä ja toiminta on sertifioitu ISO 9001 standardin mukaan jo kymmenen vuoden ajan. Sertifiointiarvioinnin suoritti Eurofins Oy.

ISO9001 on laatujärjestelmän standardi, jossa keskitytään yrityksen toiminnan kehittämiseen ja asiakastyytyväisyyden lisäämiseen. Vuosittaiset väliauditoinnit sekä kolmen vuoden välein suoritettava sertifikaatin uudelleen arviointi antavat kehyksen jatkuvalle kehittämiselle ja tätä kautta laadun- ja asiakastyytyväisyyden kasvulle. Laatu on yksi toimintamme kulmakivistä. Osoituksena siitä ISO 9001 -sertifikaatin lisäksi ovat tuotteidemme standardit ja muut toiminnan sertifikaatit.