Ratkaisuna vaatimuksenmukaiset tuotteet 1/3

MID ja ATEX-sertifioidut ohjelmisto- ja ohjausjärjestelmät ovat ydinosaamistamme. Tuotteemme kattavat koko polttoainelogistiikkaketjun jalostamolta asiakkaan tankkiin. Toiminta öljy- kaasu- ja kemianteollisuuden vaativissa olosuhteissa edellyttää sekä tuotteiltamme, että toiminnaltamme erityisiä ominaisuuksia.

Vaatimuksenmukaisuus tarkoittaa lainsäädännön vaatimusten täyttämistä niin, että tuotteet ovat turvallisia ja luotettavia käyttää. Näitä lainsäädännön vaatimuksia ovat erilaiset EU direktiivit, asetukset, kansallinen – ja kansainvälinen lainsäädäntö ja päätökset. Lainsäädännössä määritellään myös vastuut vaatimuksenmukaisuuden varmistamisessa valmistajan, maahantuojan ja jakelijan osalta.

Tuotteisiimme ja toimintaamme vaikuttavia direktiivejä ja vaatimuksia ovat mm:

  • Mittauslaitedirektiivi (MID) 2014/32/EU
  • ATEX-direktiivi 2014/34/EU
  • OIML R 117-1
  • WELMEC 7.2 ja WELMEC 8.8 (Euroopan lakisääteisen metrologian yhteistyöelin WELMEC)
  • JIG-standardi

Measuring Instruments Directive eli MID

Öljy-, kaasu- ja kemianteollisuuden nesteiden jakeluun tarkoitettujen mittausjärjestelmien rakenteelle ja suorituskyvylle on MID-direktiivissä asetettu vaatimuksia liittyen turvallisuuteen, tapahtumien jäljitettävyyteen ja hinnan määrityksen oikeellisuuteen. Valmistajan vastuulla on osoittaa mittauslaitedirektiivin olennaisten vaatimusten täyttäminen standardin ja OIML:n ohjeellisten asiakirjojen mukaan. Polttonestemittausjärjestelmiä koskevat tekniset vaatimukset ovat OIML:n (International Organization of Legal Metrology) R 117–1 suosituksia. Nämä suositukset Euroopan komissio on hyväksynyt ns. normatiiviseksi dokumentiksi ja niitä voidaan käyttää vaatimuksenmukaisuuden todentamisessa.

ATEX

ATEX – atmosphèes explosibles – Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäville sähkölaitteille asetetut erityiset vaatimukset koskevat mm. räjähdyssuojarakennetta, sähkötyöturvallisuutta, käyttöönotto-, varmennus-, määräaikais- ja kunnossapitotarkastuksia. Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus koostuu useista toisiinsa sidoksissa olevista vaatimuksista. ATEX 2014/34/EU on ns. laitedirektiivi, jossa määritellään mm. laitteen ominaisuuksia komponenteista lähtien.

CE-merkintä kertoo kaiken

Laitteen käyttäjälle vaatimuksenmukaisuus näkyy mm. CE-merkinnässä. CE-merkin avulla tuotteen valmistaja vakuuttaa ja viestii, että tuote täyttää EU direktiivien ja asetusten vaatimukset. Merkintää näissä tuoteryhmissä valvovat viranomaiset kuten Tukes ja puuttuvat tarvittaessa asiaan.

ontec-sertifikaatti-ex
OnatexHeat – saattolämmityksen ohjausjärjestelmän CE-merkintä

JIG

OntecJetAir on kehitetty yhteensopivaksi JIG standardiin, tästä lisää artikkelissamme:

Ontec:n tuotestandardit

Tuotestandardi on asiakirja, jossa yksilöidään tuotteelle asetetut vaatimukset. Perehtymällä toimialan vaatimuksiin jo kahdenkymmen vuoden ajan olemme kehittäneet useita tyyppitarkastettuja, standardoituja tuotteita:

  • OnatexMID – Nesteiden MID MI-005 ja ATEX hyväksytty mittausjärjestelmä
  • OntecMiloX – EU Moduuli B -tyyppihyväksytty lastausjärjestelmäkokonaisuus nesteille
  • OntecHeat – ATEX hyväksytty saattolämmitysjärjestelmä

Tavoitteellinen tuotekehitys on osa toimintaamme. Tuotteiden elinkaari rakennetaan vahvalla toimialakokemuksella, laadukkaan ohjelmistokoodin ja kestävien komponenttien avulla toimintavarmoiksi kokonaisuuksiksi vaativissakin olosuhteissa. Kiinnitämme erityistä huomiota myös niiden skaalautuvuuteen asiakkaan tarpeiden muuttuessa sekä vaihdettavuuteen vikatilanteissa. Tuotteen elinkaari maksimoidaan asiakkaan käyttöön ennakoivalla huolto-ohjelmalla käyttöaikana.

Tuotestandardit ovat meille kilpailuetu, olemme kehittäneet tuotteet vaatimukset täyttäviksi ja asiakkaidemme tarpeisiin sopiviksi. Ne ovat heti valmiita kokonaisuuksia asennettavaksi uusiin kohteisiin, avaimet käteen ratkaisuina.

Artikkelisarja

Tämä on ensimmäinen artikkeli Vaatimuksenmukaisuudesta kertovaan artikkelisarjaan. Seuraavassa osassa keskitytään toimintaamme yrityksenä, ja siihen mitä vaatimuksenmukaisuus tarkoittaa käytännön työssämme päivittäin.