Ratkaisuna vaatimuksenmukainen toiminta 2/3

Tämä julkaisu on osa artikkelisarjaa, jossa käymme läpi Ontec Oy:n tuotteita ja toimintaa vaatimuksenmukaisuuden näkökulmasta. Meille on tärkeää ylläpitää ja kehittää toimintatapojamme systemaattisesti. Työkaluiksi olemme valinneet erilaisia laadun-, turvallisuuden ja yleisen toiminnanhallinnan järjestelmiä, jotka monella tapaa ohjaavat ja valvovat toimintaamme. Näistä järjestelmistä yksi tärkeimmistä on ISO 9001 – laatustandardi, jonka keskeisin tavoite on jatkuva toiminnan parantaminen.

Tarkoin valitut laadun- turvallisuuden ja yleisen toiminnanhallinnan järjestelmät yrityksessämme:

  • ISO 9001
  • ATEX
  • Katakri 2020
  • Lentoasematarvikkeiden tunnettu toimittaja
  • T10-hyväksyntä

Vuosittaiset yrityksen sisäiset – ja ulkopuolisten toimijoiden johdosta tehtävät ulkoiset auditoinnit, todentavat toimintamme olevan näiden säädösten ja määräysten mukaisia.

ISO 9001

ISO 9001 -laatujärjestelmä on maailman suosituin laadunhallintajärjestelmä ja siksi hyvin tunnettu ja arvostettu. ISO 9001 sertifikaatti keskittyy sisällöltään yrityksen toimintojen jatkuvan kehittämiseen ottaen ensisijaisesti huomioon asiakkaan näkökulman – hyvät ja laadukkaat tuotteet, jotka vastaavat asiakkaan odotuksia. Laatujärjestelmä auditoidaan vuosittain ja joka kolmen vuoden välein on sertifikaatin uudelleen auditointi. Lisäksi laatujärjestelmään kuuluu yrityksen sisäisiä auditointeja, joissa arvioidaan toimintaa vaatimusten noudattamisen näkökulmasta sekä johdon toimintaa näiden toteutumisen pohjalta. Sertifikaatin mukaisesti vaatimuksenmukaisuuteen liittyy olennaisena osana tietojen dokumentointi, riskien kartoitus ja arviointi. ISO 9001 sertifioituna yrityksenä olemme toimineet jo kymmenen vuotta.

Katakri 2020

Katakri on tietoon liittyvän turvallisuuden auditointityökalu viranomaisille. Sitä voidaan käyttää auditointityökaluna arvioitaessa yrityksen turvallisuusjärjestelyjen toteutumista viranomaisen tekemässä turvallisuusselvityksessä ja tietojärjestelmien turvallisuuden arvioinneissa, eli yritysturvallisuusselvityksessä.

Lue lisää artikkelissamme:

Lentoasematarvikkeiden tunnettu toimittaja

Finavian myöntämä sertifikaatti tarkoittaa, että Finavia on tarkistanut toimintomme ja todennut, että ne täyttävät Euroopan Komission Lentoasematarvikkeiden Tunnetulle Toimittajalle asetetut turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Hyväksyntä on voimassa kerrallaan kaksi vuotta.

ATEX – Räjähdysvaaralliset tilat

Räjähdysvaaralliset tilat. Tila jossa voi esiintyä räjähdysvaarallinen ilmaseos. Toisin sanoen palava aine eli kaasu, sumu, höyry tai pöly yhdessä ilman kanssa synnyttävät räjähdysvaarallisen seoksen. Kaikki insinöörimme ovat käyneet ATEX koulutuksen ja OnatexHeat saattolämmityksellä on direktiivin 2014/34/EU mukainen räjähdysvaarallisten alueiden ohjausjärjestelmän hyväksyntä.