Yhteistyökumppani haastattelu: Lentoturvallisuuden sydämessä – Joint Inspection Group JIG

OntecJetAir on Ontecin sähköinen lentopolttoaineiden laadunhallintajärjestelmä, joka on ollut käytössä lentokentillä vuodesta 2008. Järjestelmä on yhteensopiva JIG-standardin kanssa, jonka mukaisesti maailman lentopolttoaineet käsitellään. Ontecilla oli mahdollisuus haastatella JIG:in pääjohtaja Mark Newsteadia JIG-standardeihin ja sen takana olevaan tärkeään organisaatioon liittyen. 

Joint Inspection Group (lyhennettynä JIG) on järjestö, joka parantaa lentopolttoaineiden käsittelyn toiminnan laadukkuutta ja turvallisuutta globaalisti laatimalla alan johtavia standardeja. Näillä standardeilla on merkittävä rooli siinä, että lentokoneiden tankkaus tapahtuu turvallisesti paikasta riippumatta. Yhteensä 2750 kohdettaa maailman johtavilla lentokentillä toimii samojen JIG-standardien mukaisesti yli sadassa maassa.

Tässä artikkelissa pyritään tuomaan esille lentopolttoaineisiin liittyviä turvallisuusrakenteita sekä niitä ammattilaisia, jotka työskentelevät kulissien takana lentopetrolin pitämiseksi ”puhtaana ja kirkkaana” eli “clear and bright”- ilmaisu, jota käytetään kuvaamaan lentopetrolilta vaadittavaa laatua.

Ilmailutekniikalle tyypillistä on, että varajärjestelmiä käytetään paljon, ja ne ovat vähintään kaksin- tai usein myös kolminkertaisia. Lentopolttoaineelle ei kuitenkaan ole varajärjestelmää, jota käyttää tiukan paikan tullen.”Ilmailun polttoainehuollossa turvallisuus on kaikkein tärkeintä, sillä epäonnistuminen ei ole vaihtoehto. Taivaalla ei ole lentokoneiden parkkipaikkoja. Lentopetroli on toimitettava oikeassa määrin, oikeassa aikataulussa ja oikeanlaisena – joka ikinen kerta,” kertoo JIG:in pääjohtaja Mark Newstead.

”Normaalitilanteessa ilman Covid-pandemiaa JIG:in jäsenet suorittavat päivittäin noin 25 000 – 30 000 ilma-alusten tankkausta”.  Tämä tarkoittaa vuodessa yli kymmentä miljoonaa suoritusta. Pääjohtaja Newstead arvioi, että maailman lentokentillä lentopolttoaineiden käsittelyssä toimii useita kymmeniätuhansia ammattilaisia.

Joint Inspection Groupin standardit toimivat hyvin – lentopolttoaineisiin liittyviä poikkeamia tavataan hyvin harvoin. ”Vaikka huoltoon ja käsittelyyn liittyviä virheellisyyksiä joskus esiintyykin”, toteaa Newstead, ”ne tapahtuvat tavallisesti yleisilmailun puolella. Vaaratilanteet, joiden ainoa syy olisi lentopolttoaineen laadussa, ovat isoilla lentokentillä käytännössä tuntemattomia. Mahdolliset ongelmat, kuten lentopolttoaineen kontaminaatio, tunnistetaan ja ratkaistaan JIG-standardin mukaisesti toimittaessa jo paljon ennen kuin polttoaine on lentokoneen siiven alla säiliöautossa tankkaamista odottamassa.”

Keskimäärin lentopolttoaineen matka jalostamolta siiven kärkeen vie yhdestä kahteen kuukautta. Tuona aikana niin itse polttoaine kuin se käsittelyssä käytetyt laitteet ja koneet tarkistetaan tavalla tai toisella usein päivittäin.

”Tavallisesti kun mahdollinen ongelma tunnistetaan, se pyritään ensiksi eliminoimaan teknisellä ratkaisulla. Kun tämä ei ole mahdollista, kiinnitetään seuraavaksi huomio henkilöstön koulutukseen. Mikäli poikkeamia ei saada sittenkään täysin pois, jatketaan niiden inhimillisten tekijöiden juurisyiden perkaamista, jotta ymmärretään, mikä saa henkilön unohtamaan tai sivuuttamaan koulutuksensa”, toteaa pääjohtaja Newstead. ”Vähän yksinkertaistetusti voisi sanoa, että turvallisuuteen liittyvät asiat ovat paljolti inhimillisten tekijöiden ymmärtämistä ja niiden parissa työskentelyä.”

Mark Newstead

Opinnot

  • Oxfordin yliopisto, MA
  • Surrey Business School yliopisto, MBA
  • Kellogg Executive Education

Ura

  • Pääjohtaja, Joint Inspection Group
  • Toimitusjohtaja, Don & Low Ltd.
  • Toimitusjohtaja, Total Specialities USA
  • Johtaja, Specialities, Total Italia Spa
  • Markkinoinnin ja myynnin pääjohtaja, Air Total France
  • Pääjohtaja, Fina Aviation Petrofina

Harrastukset

Matkustaminen ja urheilu. ”Olen matkustanut yli 60 maassa työn puolesta tai vapaa-ajalla. Pidän eri maiden ruokakulttuuriin tutustumisesta. Kun olen kotona, harrastan maantiepyöräilyllä sekä ajoittaisia liikuntaprojekteja.”

Oxfordista globaalin ilmailuturvallisuuden puikkoihin

Oxfordin yliopistosta valmistunut Mark Newstead on ”tehnyt töitä öljyteollisuudessa 35 vuotta myynnissä, jalostuksessa, operatiivisessa toiminnassa ja ylimmässä johdossa. Onnekseni olen tuona aikana saanut asua ja tehdä töitä viidessä eri maassa kahdella eri mantereella.” Kolmikielinen Newstead puhuu natiivitasoisesti englantia, ranskaa ja italiaa sekä auttavasti kahta muutakin kieltä, mikä on ollut suureksi avuksi hänen työskennellessään ulkomailla.

”Päädyin ilmailusektorille urani aikaisessa vaiheessa. Ilmailu on todella jännittävä ja oikeasti kansainvälinen ala. Voisi sanoa, että se on myös harrastukseni, mikä on melko tyypillistä tämän alan ihmisille. Öljyalalla vaihtuvuutta on vähän. Ihmiset suhtautuvat töihinsä intohimoisesti ja ovat erittäin sitoutuneita.” Sama vaikuttaa pitävän paikkansa Mark Newsteadista itsestäänkin.

Vapaa-ajallaan Mark Newstead viihtyy lentokentillä ja ilmassa yhtä paljon kuin työviikkonsa aikana. ”Olen käynyt yli 60 maassa työn puolesta ja vapaa-ajalla. Voisi kai sanoa, että työni on myös harrastukseni.”

Kuinka JIG:istä tuli JIG

”JIG pohjautuu suurten öljy-yhtiöiden yhteistyöhön. Urani alkuvaiheessa minulla oli itse asiassa onni työskennellä Belgiassa erään JIG:in perustajajäsenen kanssa”, muistelee Newstead. ”Öljy-yhtiöt alkoivat perustaa 1970-luvulla yhteisyrityksiä valtavien infrastruktuuri-investointien pienentämiseksi, joita voimakkaasti kasvanut ala vaati. Yhteiset varastoalueet vaativat yhteisiä toimintatapoja, ja tämän seuraksena syntyi JIG. Vuonna 2002 JIG:istä tehtiin osakeyhtiö-muotoinen, mistä eteenpäin se on alkanut hyväksyä uusia jäseniä. Kuluneena aikana JIG:in toiminta on tietysti kehittynyt. Emme enää vain laadi yhteisiä toimintastandardeja, vaan kehitämme myös koulutusohjelmia tehokkuuteen ja turvallisuuteen liittyen. Lisäksi meillä on koulutusohjelma JIG-tarkastajille.”

JIG:in valvova elin eli neuvosto, JIG Council, valvoo ja ohjaa järjestöä. ”Meillä on pieni ydinryhmä, joka koordinoi yleensä jäseniemme henkilöstöstä koostuvien asiantuntijaryhmien toimintaa neljässä komiteassamme. Ne tuottavat Standardeja, julkaisuja sekä materiaaleja ajankohtaisista aiheista”, valottaa Newstead jäsenistön toimintaa.

Jäsenistö

Joint Inspection Group on voittoa tavoittelematon organisaatio. ”Meillä on nykyään yli 120 jäsentä monikansallisista ja valtiollisista öljy-yhtiöistä hyvin erikoistuneisiin palveluntarjojiin ja tahoihin, jotka toimivat vain yhden lentokentän tai lentopolttoainevaraston alueella. Rohkaisemme lentopolttoaineiden parissa työskenteleviä organisaatioita liittymään JIG:in jäseniksi. Siten ne voivat tulla mukaan lentokenttien tarkastusohjelmaamme, joka tukee standardien soveltamiseta ja on koko alan tunnustama”, kertoo pääjohtaja Newstead.

”Noin kolmasosa jäsenistämme on eurooppalaisia, toinen kolmasosa on Afrikasta / Lähi-Idästä ja viimeinen kolmannes jäsenistöstä jakautuu muualle maailmaan. Jäsenkartallamme ei ole enää suuria tyhjiä alueita Pohjois-Amerikkaa (joka toimii lentoyhtiöstandardin mukaisesti) sekä kourallista muita maita, joiden toimintaa säätelevät kansalliset normit. Jotkin näiden maiden yritykset ovat nähneet JIG-standardien tuoman lisäarvon ja ne ovat liittyneet JIG:iin ja toimivat kaksia standardeja käyttäen. ”Säännölliset tapahtumamme ja workshopit, joissa jäsenet voivat tavata toisiaan, oppia toisiltaan tai väitelläkin ajankohtaisista alan aiheista, on monille tärkeä syy jäsenyyteen.”

Lentopolttoaineen matka jalostamolta siiven kärkeen sekä siihen liittyvät JIG- ja muut oleellisimmat standardit.

JIG-standardit

Etupäässä JIG-standardit on tarkoitettu JIG:in omille jäsenille mutta ne ovat myös kenen tahansa operaattorin saatavilla, joka haluaa ottaa ne käyttöönsä.

JIG-standardit 1, 2 ja 4 päivitetään JIG:in Operations Committeessa viiden vuoden välein (EI/JIG 1530 on korvannut JIG 3 -standardin). Kyseinen komitea koostuu JIG-jäsenistön palveluksessa olevista asiantuntijoista. Päivityksiä tarvitaan kun teknologia muuttuu tai kun JIG tarkastajilta saadut raportit osoittavat parannuksia tarvittavan. ”Inspected to JIG Standards” -ohjelman mukaisesti toimivat tarkastajat keräävät tietoja systemaattisesti JIG:in globaaliin tietokantaan. Tämä auttaa jäsenistöä parantamaan toimintaansa ja toisaalta JIG:iä arvioimaan reaaliaikaisesti standardien tehokkuuta saadun palautteen perusteella.

Viranomaisyhteistyöstä pääjohtaja Newstead kertoo, että ”säätely vaihtelee maittain. Meillä ei yleensä ole paljon yhteyksiä niiden maiden viranomaisiin, joissa lentoyhtiöt vastaavat lentopolttoaineiden turvallisuudesta ja laadusta. Niissä maissa, joissa se on lentokenttäoperaattorin vastuulla, olemme taas viranomaisten kanssa paljonkin tekemisissä. Joissakin maissa – ja tätä on alkanut näkymään yhä useammin – kansallinen viranomainen on määrännyt JIG-standardin soveltamisen lentopolttoaineiden käsittelyyn vaadittavan toimiluvan ehdoksi”.

Vastuullinen SAF-lentopolttoaine

Ilmailuteollisuus on huolissaan aiheuttamistaan ympäristövaikutuksista, minkä vuoksi vastuullisen SAF-lentopolttoaineen osuus jatkaa kasvuaan. SAF-lentopolttoaineet sekoitetaan tavalliseen lentopolttoaineeseen ennen lentokentälle toimittamista. ”Olemme jo tiedottaneet jäsenillemme SAF-lentopolttoaineisiin liittyvistä parhaista käsittely- ja sekoituskäytännöistä”, toteaa Newstead ”JIG jatkaa tulevaisuudessa useille jäsenillemme uuden asian, eli SAF-polttoaineisiin liittyvien kysymysten parissa työskentelyä. Vastuullisuus ilmailussa ei enää liity vain lentopolttoaineisiin. Ala on alkanut tutkia, kuinka välineistön käyttöikää voitaisiin pidentää luonnonvarojen säästämiseksi paremmalla ylläpidolla ja osaamisella.”

JIG:in uusi brandi

Joint Inspection Group on uudelleen brandaamassa itseään. Uudistettu logo julkaistiin joitakin kuukausia sitten ja verkkosivu-uudistus on juuri saatu valmiiksi. Uudelta sivustolta tietoa löytyy aikaisempaa enemmän käyttäjäystävällisessä muodossa. ”Olemme myös aikeissa käynnistää uuden palvelun – sähköisen oppimisalusta niille, jotka eivät pääse paikan päälle koulutuksiimme. Sivustolla on myös valtava jäsenille tarkoitettu tietokanta”, kertoo Newstead.

Joint Inspection Groupin uusi upea sivusto on juuri avattu uudessa osoitteessa jig.org. Päivän polttavaa aihetta eli heinäkuuhun 2023 mennessä tapahtuvaa suodatin muutosta seurataan lentopolttoaineiden käsittelyn ammattilaisten parissa ympäri maailman.

No business like aviation business

Newstead odottaa innolla JIG:in kehityksen uusia vaiheita. Alan maailmanlaajuisesna haasteena hän näkee, että ”moni lentopolttoaineiden parissa työskennellyt on jäämässä eläkkeelle lähivuosina. Kuinka me alana pidämme huolta siitä, että hiljainen tieto ei katoa eläkkeelle jäävien mukana? JIG:illä voi olla oma roolinsa lentopolttoaineiden osaamiskeskuksena, ikään kuin alansa kirjastona.”

”JIG on vähän kuin uusioperhe. Pieni ydinryhmä on hyvin aktiivinen ja pitää tiivistä yhteyttä niin jäsenorganisaatioihin kuin komiteoiden jäseniin. On myös todettava, että komiteoiden jäseniltä – usein vapaaehtoispohjalta – saatava ainutlaatuinen asiantuntijuus, osaaminen ja sitoutuneisuus ovat JIG:in toiminnan peruskiviä.”

Se, että matkustajat pysyvät taivaalla turvassa, on JIG:in tiimin, sen jäsenten ja myös pääjohtaja Newsteadin kaiken tekemisen sydämessä myös tulevaisuudessa.

Tämän artikkelin

on kirjoittanut suomalainen Ontec Oy. Ontec Oy on Finavian hyväksymä Lentokenttätarvikkeiden Tunnettu Toimittaja. Erikoisalaamme on lentopolttoaineiden (mukaan lukien Jet A-1) käsittelyn sähköinen laadunhallintajärjestelmä, joka on myös yhteensopiva JIG-standardien kanssa. Asiakkaitamme ovat lentokentillä toimivat lentopolttoaine operaattorit, kuten AirBP ja Neste.