OnatexHeat valmistetaan ATEX-hyväksytysti – jo vuodesta 2005.

Ontec Oy:n ATEX-laatujärjestelmä ja -tuotteen valmistus ovat jälleen kerran läpäisseet arvioinnin hyväksytysti.

OnatexHeat on saattolämmityksen ohjausjärjestelmä, jonka tarkoituksena on tuotteiden hallittu lämpötilansäätö teollisuuden putkilinjoissa. Järjestelmä soveltuu sekä normaalien, että räjähdysvaarallisten tilojen saattolämmitysohjauksiin. Laitteen valmistajana olemme vastuussa siitä, että se täyttää ATEX-direktiivin vaatimukset.

Räjähdyssuojattujen sähkölaitteiden tarkastuksen suorittaa Suomessa Finas Oy;n akkreditoima tarkastuslaitos. Ontec Oy:n auditoinneista vastaa Eurofins Oy.


Ex merkki, räjähdyssuojatunnus, kertoo tuotteen räjähdyssuojauksesta

Ex merkki kertoo tuotteen räjähdyssuojauksesta.

ATEX, 2014/34/EU

ATEX, eli Euroopan Unionin direktiivi 2014/34/EU, koskee kaikkia koneita ja laitteita, joita käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa. Nämä koneet ja laitteet tulee olla valmistettu tiukkojen säännösten mukaan ollakseen turvallisia käyttää kaikissa tilanteissa. Sääntöjen noudattamista arvioidaan erityisen tarkastuslaitoksen toimesta 18 kk jaksoissa. Sertifikaatti on voimassa 3 vuotta.

ontec-pdf-logoLataa tästä OnatexHeat tuotekuvaus pdf muodossa.

Räjähdysvaarallinen tila

Räjähdysvaara voi syntyä ilman ja erilaisten kaasujen, höyryn tai pölyn yhteisvaikutuksesta. Tilat luokitellaan ilmaseosten esiintymistiheyden ja keston perusteella. Näiden tilaluokitusten perustella määräytyvät suojaetäisyydet tilojen ympärille.

Räjähdysvaarallisia tiloja esiintyy näiden aineiden käsittelyn toimialoilla, kuten esimerkiksi prosessiteollisuudessa ja jakeluasemilla. Tilojen luokittelusta vastaa työnantaja.


Räjähdysvaaralliset tilat tulee olla merkittyjä ja näissä tiloissa saa käyttää ainoastaan laitteita, jotka ovat sinne hyväksyttyjä.

Vaatimustenmukaisuus ja laiteluokat

ATEX-direktiiviin kuuluu erilaisia laiteluokkia, joilla määritellään tuotteen vaaditun turvallisuustason lisäksi vaatimuksenmukaisuuden arviointimenettelyt, joita valmistajan on sovellettava.
Valmistajan vastuulla on laitteen tarkistukset ja testaukset ATEX-direktiivin kyseisen vaatimuksenmukaisuuden arviointimenetelmien mukaisesti.

ATEX-laitesäädökset määrittelevät räjähdysvaaralliseen tilaan sopivat laitteet. Laiteluokan lisäksi työantajan on huomioitava laitevalinnassaan myös muita seikkoja, kuten lämpötilaluokka, suojaustapa, räjähdysryhmä jne. Nämä asiat käyvät ilmi laitteen merkinnöistä.

CE merkintä

Sähkölaitteista tutut CE-merkinnät sisältävät myös ATEX-direktiivin vaatimat merkinnät jäljitettävyydestä, valmistusvuodesta sekä räjähdyssuojauksen erityismerkinnästä, joka sisältää Ex-merkin sekä tuotteen ryhmän, laiteluokan ja tarkoitetun käyttöympäristön osoittavat merkinnät. Näiden lisäksi tähän on sisällytettävät vielä kaikki käyttöturvallisuutta koskevat välittömät tiedot.

ontec-sertifikaatti-ex

OnatexHeat – CE merkki