OntecMilo ohjelmisto ja MiloEx lastauspääte nesteiden käsittelyyn

OntecMilo -lastausjärjestelmä on täydellinen ratkaisu nesteiden, kuten polttoaineiden, nestekaasun ja kemikaalien, käsittelyyn. Järjestelmä sopii myös biopohjaisten tuotteiden käsittelyyn.

OntecMilo ohjelmisto toimii itsenäisenä kokonaisuutena tai yhdistettynä olemassa oleviin järjestelmiin aina kuormasuunnittelusta tuotteiden MID-kelpoiseen laskutukseen saakka. Nesteiden käsittelyn hallintaan kehitetty MiloEx -lastauspääte voidaan sijoittaa ATEX-alueelle. Tuotteen teknologia on suojattu manipuloinnilta MID-hyväksytysti ja audit-trail takaa kaikkien tarpeellisten tapahtumien jäljitettävyyden.

Nesteiden lastauksen hallinta OntecMilo -ohjelmistolla ja MiloEx -lastauspäätteellä

OntecMilo lastauspääte nesteille

OntecMilo ohjelmistolla kuormasuunnittelu on mahdollista toteuttaa alusta alkaen tai tuoda tiedot suoraan asiakkaan omasta järjestelmästä sanomaliitäntöjen kautta. Vastaavasti myös toteutuneet kuorma- ja tapahtumatiedot voidaan välittää eri järjestelmiin. Kuormien ja tapahtumien tiedon haku ja selaus onnistuu kuorman MID -tunnisteen avulla.

MiloEx lastauspääte

toimii -40…..+60 °C toimintaympäristön lämpötila-alueella

täyttää ATEX 2(1)G laiteluokkavaatimuksen

RTA – tunnistus integroituna näyttöön

21,5″ kosketusnäyttö, FullHD

IP66-luokitus

pölytiivis

OntecMilo ohjelmistoon sisältyvät:

  • lastauksen reaaliaikainen hallinta ja seuranta,
  • ajoneuvojen ja kuljetusyritysten hallinta,
  • tietojen päivitys ja lohkojen määritys.
  • asiakaskohtaisten tuotteiden ja reseptiikan hallinta,
  • asiakastietojen, kuten yhteys- ja laskutustietojen ylläpito,
  • verotiedot sekä asiakkaan varaston saldojen seuranta.

OntecMilo on täydellinen ratkaisu nesteiden käsittelyyn.

Integrointi muihin järjestelmiin

Ontec ohjelmistomoduliien integrointi muihin järjestelmiin

Ontec ohjelmistomoduulit ovat helposti integroitavissa asiakkaan olemassa oleviin järjestelmiin. Tiedon lähetystapoja on monia mm. SQL, OPC, XML, Cloud sekä REST -käyttöliittymä http pyynnöille. OntecMilo järjestelmä on saatavilla myös etätyöskentelyyn. Tarvittavat raportit ovat saatavilla suoraan järjestelmästä tai cloud -palvelun kautta minne tahansa.

Laskutuskelpoiset MID-mittaukset

MID kiinnittää erityistä huomiota mittausohjelmiston suojaukseen ja turvallisuuteen. Metrologisten ominaisuuksien kannalta tärkeä laitekomponentti on suunniteltava siten, että se voidaan suojata ja että väärinkäyttö tai sen yritys rekisteröityy. Väärinkäytöstä kertovien todisteiden on oltava käytettävissä kohtuullisen ajan. Tallennetut tai lähetetyt mittaustiedot, metrologisten ominaisuuksien kannalta tärkeät ohjelmistot ja metrologisesti tärkeät parametrit on suojattava asian-mukaisesti niiden tahattoman tai tahallisen turmeltumisen ehkäisemiseksi.

Kulutusta mittaavissa mittauslaitteissa niiden näyttöjen, jotka ilmoittavat toimitetun kokonaismäärän, jonka perusteella maksu osittain tai kokonaan määräytyy, tai joiden pohjalta kyseinen toimitettu kokonaismäärä on johdettavissa, nollaaminen ei saa olla mahdollista käytön aikana. Kaikki nämä vaatimukset on huomioitu Ontec Oy:n OnatexMID-tuotteessa.

Aiheesta lisää: