Jalostamolta lentokoneen siiven kärkeen 2/3

JET A1, tuttavallisemmin lentokerosiinin, säilytys suurina määrinä lentokentällä ei ole mahdollista tai järkevää ja tästä syystä on liikennettä jalostamolla lentokentälle tärkeää ylläpitää häiriöttä. Prosessin on oltava tarkka, turvallinen sekä toimintavarma kaikissa tilanteissa. Tämä toteutuu johdonmukaisten – ja hyvin määriteltyjen toimintojen, älykkään ohjelmiston sekä erittäin haastaviin olosuhteisiin suunniteltujen laitteiden avulla – MID hyväksytysti.

Tässä artikkelisarjan toisessa osassa keskitytään kuljettajan toimiin jalostamolla. Kolmannessa ja artikkelisarjan viimeisessä osassa matkataan lentokentälle ja käydään läpi prosessi aina lentokoneen siiven kärkeen asti.

Matka lentokentälle jatkuu siis jalostamolta, jossa kuljettaja odottaa omaa lastausvuoroaan toimistotilassa. OntecFastLane järjestelmä näyttää kuljettajalle menossa olevien lastausten sekä huoltotoimenpiteiden reaaliaikaisen tilanteen. Oman vuoron koittaessa kuljettaja ajaa lastausalueelle portin kautta. Portilla OntecRTA-järjestelmään kuuluva ethernet-liitynnäinen lukija tarkistaa ID-kortin kulkuoikeudet, rekisteröi tapahtuman ja avaa portin.

MiloEx käyttöppääte

Nesteiden käsittelyn hallintaan kehitetty MiloEx -käyttöpääte voidaan sijoittaa ATEX-alueelle.

Laiturille saavuttuaan, ennen lastauksen aloittamista, kuljettaja kiinnittää autoon maadoituskaapelin, ylitäytön eston sekä paineilmaletkun. Lastaus aloitetaan tunnistautumalla MiloEx-käyttöpäätteeseen integroidulla ID-kortin lukijalla. Tunnistautumisen yhteydessä järjestelmä hakee lastattavan kuorman sisällön aktiiviseksi näytölle. Kuljettaja kiinnittää lastausvarren autoon, valitsee tuotteen ja aloittaa lastauksen. Lentoasemalle toimitetaan pääsääntöisesti vain yhtä tuotetta kerrallaan, joten lastaus on selkeää ja yksinkertaista – sekä vetoauto, että perävaunu lastataan JET A1 lentokerosiinilla.

MiloEx -käyttöpääte:

 • Toimii – 40….+70 °C toimintaympäristön lämpötila-alueella
 • Täyttää ATEX II 2(1)G laiteluokkavaatimuksen
 • OntecRTA -tunnistus integroituna näyttöön
 • 21,5″kosketusnäyttö, FullHD
 • IP66 -luokitus
 • Pölytiivis

Nesteiden käsittelyn hallintaan kehitetty MiloEx -lastauspääte voidaan sijoittaa ATEX-alueelle.

OntecMilo hallitsee sekä lastauksen että dokumentaation

OntecMilo -lastausjärjestelmä on täydellinen ratkaisu nesteiden käsittelyyn, kuten polttoaineet, nestekaasu ja kemikaalit. Järjestelmä sopii biopohjaisten tuotteiden kuten SAF (sustainable aviation fuel) sekä muiden biopolttoaineiden ja sekoitteiden käsittelyyn. OntecMilo lastausjärjestelmä toimii niin yksittäin kuin integroituna muihin järjestelmiin.

OntecMilo lastausjärjestelmä

 • Lastin hallinta
 • Lastin suunnittelu
 • Tuotereseptit ja niiden hallinta
 • Kuormakirjojen tulostus
 • Pumppujen ja venttiilien ohjaus
 • Lisäaineistus
 • ATEX-alueelle soveltuva MiloEx -kosketusnäyttö ohjelmistoineen
 • Kaikki perustiedot: ajoneuvot, lohkot, kuljettajat, koulutuspätevyydet jne.

Kaikki toiminnot MID-hyväksytysti

MID-hyväksytty mittaustulos on yhteiskunnallisesti merkittävää dataa. Valtion kannalta on tärkeää, että maksettavat polttoaineverot perustuvat oikeisiin mittaustuloksiin. Nesteiden omistuksen vaihdon (custody transfer) yhteydessä niin ostaja kuin MID-direktiivikin edellyttävät luotettavaa, MID-sertifioitua dokumentaatiota transaktion tueksi.

OnatexMID on Euroopan Unionin mittauslaitedirektiivin mukainen, MID MI-005 hyväksytty, muiden nesteiden kuin veden mittausjärjestelmä (Measuring Instrument Directive MID 2014/32/EU). Ontec Oy kehitti ensimmäisenä maailmassa MID-hyväksytyn digitaalisen liitynnän virtausmittareihin, joka mahdollistaa tilavuuden, massan ja tiheyden käyttämisen MID-hyväksytysti. OnatexMID:iin voidaan liittää MID-hyväksytysti myös perinteisiä tuplapulssimittareita.

Tuotteen teknologia on suojattu manipuloinnilta MID-hyväksytysti ja audit-trail takaa kaikkien tarpeellisten tapahtumien jäljitettävyyden.

OnatexMID

 • MID 2014/32/EU direktiivin mukainen mittausjärjestelmä
 • Nesteiden tilavuuden, massan ja tiheyden digitaalinen mittaus MID-hyväksytysti
 • Tapahtumien tallennus
 • Tapahtumien jäljitys
 • Täyttää WELMEC 7.2 ja 8.8 vaatimukset ja suositukset sekä OIML R117-1 vaatimukset

Lastaamisen jälkeen kuljettaja noutaa toimistolle automaattisesti tulostuneet rahtiin liittyvät dokumentit. Kun kyseessä on lentopolttoaine, dokumentaatioon kuuluu olennaisena osana tuotteen erätunniste, joka seuraa kyseistä polttoaine-erää aina lentokoneeseen asti.