Laatujärjestelmä vastaa standardin vaatimuksia 2023

ISO 9001 Standardi vaatimuksineen on maailman käytetyin työkalu yritysten laadunhallintajärjestelmien rakentamiseen ja kehittämiseen. Sen vahvuudet ovat kokonaisvaltaisuus ja jatkuva kehitys. Standardin maailmanlaajuinen tunnettuus ja arvostus antavat yrityksille luontevan tavan osoittaa oman toiminnan olevan laadukasta yli rajojen.

ISO 9001 standardi antaa hyvän viitekehyksen laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen. Standardissa otetaan huomioon yrityksen toimintaympäristöt, strategia ja toimintatavat, jotka johtavat asiakastyytyväisyyden saavuttamiseen laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden myötä.

Ontec Oy on räjähdysvaarallisten alueiden laatujärjestelmäsertifioitu jo vuodesta 2005 ja ISO 9001 sertifioitu yritys vuodesta 2012 lähtien. ATEX-sertifikaatti liittyy OnatexHeat -tuotteeseen, joka on räjähdysvaarallisille alueille sijoitettava saattolämmityksen ohjausjärjestelmä. Järjestelmä soveltuu sekä normaalien, että räjähdysvaarallisten tilojen saattolämmitysohjauksiin ja tämän takia sen ominaisuudet on tarkkaan säädelty ja valvottu. Sekä ATEX- että ISO 9001 laadunhallintajärjestelmät auditoidaan vuosittain ja sertifikaatti on voimassa kolme vuotta kerrallaan.

Jo vuodesta 2005 laadunhallintajärjestelmää on kehitetty määrätietoisesti vastaamaan yrityksen tavoitteita, toimintaympäristön muutoksia ja asiakastyytyväisyyttä.

ATEX-auditointi suoritettiin mittalaitteen tarkkuudella alusta loppuun Ontecin tiloissa elokuussa 2023.


Ontec Oy:n sertifioinnista vastaa Eurofins Expert Services Oy ja Eurofins Electric&Electronics Finland Oy.

ISO9001:2015 johtamisjärjestelmä