Tehokasta projektitoimintaa 1/5

Ontec Oy on toteuttanut nestemäisten kemikaalien ja polttoaineiden TAS (Terminal Automation System) ja TMS (Terminal Management System) projekteja jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Järjestelmiä on rakennettu ilmailun, öljy-, kaasu-, kemian sekä muun prosessiteollisuuden käyttöön. Projektien suuruusluokka on vaihdellut yksittäisistä lastausvarsista aina kymmenenien laitureiden ja satojen lastausvarsien kokonaisuuksiin. Tavallinen toimituskokonaisuus on sisältänyt lastauslaitureiden käyttöpäätteet, ohjelmistot ja ohjausjärjestelmät sekä alueella työskentelevien henkilöiden identifioinnin ja kulunvalvonnan.

MID – ja ATEX-sertifioidut ohjelmisto- ja ohjausjärjestelmät

Onnistuneet projektit mahdollistavat Ontec tuoteperheen valmiiksi standardoidut, tyyppihyväksytyt järjestelmät ja ohjelmistomoduulit. Ontec tuotemoduulit ovat valmiita kokonaisuuksia, itsenäisesti toimivia järjestelmiä. Niiden integrointi olemassa oleviin järjestelmiin on mahdollista laajojen liitäntävaihtoehtojen avulla. Moduuleista voi rakentaa omien tarpeiden mukaisen kokonaisuuden. Toimialakohtaiset vaatimukset ja lisäominaisuudet toteutetaan aina asiakas – ja projektikohtaisesti.

TAS
Terminal Automation System
————————–
TMS
Terminal Management System

Seuraamme aktiivisesti toimialan kehitystä ja kiinnitämme erityistä huomiota tuotteittemme helppokäyttöisyyden lisäksi niiden skaalautuvuuteen muuttuviin tilanteisiin. Tämä varmistetaan testatuilla, vaihdettavilla komponenteilla maksimoiden tuotteen käyttöikä ja elinkaari.

Miksi MID?

MID-hyväksyntä antaa perusteet verotukselle

MID-hyväksyntä varmistaa laskutustietojen oikeellisuuden omistuksen siirrossa,

(custody transfer)

MID, Measuring instruments Directive 2014/32/EU

Artikkelisarja Ontec projekteista 1/5

Tämä on ensimmäinen osa artikkelisarjassa, jossa käsitellään Ontecin projekteja ja niissä käytettyjä ohjelmistoja ja ohjausjärjestelmiä sekä laitteita. Artikkelisarjan seuraavassa osassa käydään läpi kulunvalvonnan ratkaisuja projekteissa.

Ontec tuotteet projekteissa

Miksi Ontec

Panostamme vahvasti tuotekehitykseen ja keräämme jatkuvasti asiakkailtamme palautetta tuotteistamme. Seuraamme aktiivisesti toimialan kehitystä ja kiinnitämme erityistä huomiota tuotteittemme helppokäyttöisyyteen ja toimintavarmuuteen. Olemme alamme johtavia asiantuntijoita ja olemme panostaneet erityisesti MID-osaamiseen jo vuodesta 2004 lähtien.

Kokonaistoimitukset

Kokonaistoimitukset: MID ja ATEX kokonaistoimittaja, ohjelmisto- ja ohjausjärjestelmämoduulit ovat syntyneet johdonmukaisen tuotekehityksen tuloksena

Vahvuudet

Osaaminen, ketteryys ja vasteaika sekä kokonaisuuksien hallinta, tunnemme asiakkaan tuotantoprosessin, kykenemme tarjoamaan asiakkaille kokonaisratkaisuja

CyberSecurity

OntecCyberSecurity huomioi kaikki yritysturvallisuuden osa-alueet. Rakenna yrityksesi turvallisuutta sisältä ulospäin monitasoisesti ja toisiaan tukevien ratkaisujen avulla.