Ontec MiloX, nesteiden lastausjärjestelmäkokonaisuus

MiloX – tuotekokonaisuus, joka on standardoitu vastaamaan mittauslaitedirektiivin 2014/32/EU moduuli B:n vaatimuksia. MiloX koostuu useasta eri toiminnosta muodostaen kokonaisuuden, joka kaikilta osiltaan täyttää OIML:n ja WELMECin vaatimukset. MiloX on Euroopan Unionin mittauslaitedirektiivin mukainen, MID MI-005 hyväksytty, muiden nesteiden kuin veden mittausjärjestelmä (Measuring Instrument Directive MID 2014/32).

MiloX koostuu MiloEx lastauspäätteestä, OnatexMID ohjelmistosta, teräsrakenteista ja laitteista. Ontec MiloX tuotekokonaisuuden putkistot, painelaitteet ja teräsrakenteet ovat EN 1090 ja ISO 3834-2 vaatimukset täyttäviä.

Edut

 • Tuote kokonaisuuden osat ovat hyväksyttyjä ja standardien vaatimusten mukaisia
 • MiloX täyttää osakokonaisuuden vaatimuksenmukaisuuden, Moduuli B
 • Tuotteen toimintavarmuus on huippuluokkaa
 • Järjestelmä on kerralla valmis, ei erillisiä toimituksia
 • Kokonaisuudesta vastaa yksi toimittaja
 • Vähentää häiriöaikaa kohteessa asennuksen aikana

Ontec MiloEx lastauspääte ATEX-alueelle

MiloEx lastauspääte sopii pohjoismaisiin olosuhteisiin todella hyvin, koska se on kehitetty kestämään porauslauttaolosuhteet. Laitteiden toiminnallisuudet, kestävyys ja skaalautuvuus ovat avaintekijöitä laitevalinnassa. Käytettävien nesteiden erityisvaatimukset mm. räjähdysvaarallisille alueille

Ontec MiloEx kosketusnäytttö
 • -40….+70°C
 • ATEX 2(1)G
 • RFID-tunnistus
 • IP66
 • 21,5″ kosketusnäyttö, FullHD
 • Pölytiivis

Ontec MiloEx kosketusnäyttö soveltuu ATEX-alueelle.

OnatexMID

OnatexMID on nesteiden MID MI-005 ja ATEX hyväksytty mittausjärjestelmä. Järjestelmä mittaa nesteiden tilavuuden, massan ja tiheyden. Järjestelmä tallentaa tapahtumat mukaisesti ja ne ovat jäljitettävissä (audit trail) myös myöhemmin MID tunnisteen avulla. OnatexMid on MiloEx lastustauspäätteeseen yhteensopiva.

Miksi MID?

Mikä MID on ja mitä siitä on hyvä tietää

Mittauslaitedirektiivi eli MID (Measuring Instruments Directive) on yksi EU:n ns. CE-direktiiveistä, joka säätelee Euroopan Unionin alueella myytävien mittauslaitteiden turvallisuusvaatimuksia, valmistusta ja hyväksyntää. Se koskee sekä laillisen metrologian piiriin kuuluvia laitteita että ohjelmistoja. Mittauslaitteiden käyttöä ohjaavat ja valvovat kansalliset viranomaiset.

* MID-hyväksyntä antaa perusteet verotukselle

* MID-hyväksyntä varmistaa laskutustietojen oikeellisuuden omistuksen siirrossa (custody transfer)

Miksi Ontec

Panostamme vahvasti tuotekehitykseen ja keräämme jatkuvasti asiakkailtamme palautetta tuotteistamme. Seuraamme aktiivisesti toimialan kehitystä ja kiinnitämme erityistä huomiota tuotteittemme helppokäyttöisyyteen ja toimintavarmuuteen. Olemme alamme johtavia asiantuntijoita ja olemme panostaneet erityisesti MID-osaamiseen jo vuodesta 2004 lähtien.

Kokonaistoimitukset

MID ja ATEX kokonaistoimittaja, ohjelmisto- ja ohjausjärjestelmämoduulit ovat syntyneet johdonmukaisen tuotekehityksen tuloksena.

Vahvuudet

Osaaminen, ketteryys ja vasteaika sekä kokonaisuuksien hallinta, tunnemme asiakkaan tuotantoprosessin, kykenemme tarjoamaan asiakkaille kokonaisratkaisuja.

CyberSecurity

OntecCyberSecurity huomioi kaikki yritysturvallisuuden osa-alueet. Rakenna yrityksesi turvallisuutta sisältä ulospäin monitasoisesti ja toisiaan tukevien ratkaisujen avulla.