TUOTE UUTISIA! MiloX on nyt EU Moduuli B – tyyppihyväksytty

Ontec Oy;n tuotekehityksen uusin innovaatio MiloX – tuotekokonaisuus on standardoitu vastaamaan mittauslaitedirektiivin 2014/32/EU moduuli B:n vaatimuksia. Tämä sertifikaatti mahdollistaa vaativissa olosuhteissa työskenteleville asiakkaillemme täysin uudenlaisen toimintatavan. MiloX koostuu useasta eri toiminnosta muodostaen kokonaisuuden, joka kaikilta osiltaan täyttää OIML:n ja WELMECin vaatimukset. MiloX on Euroopan Unionin mittauslaitedirektiivin mukainen, MID MI-005 hyväksytty, muiden nesteiden kuin veden mittausjärjestelmä (Measuring Instrument Directive MID 2014/32).

Ontec Oy kehitti ensimmäisenä maailmassa MID-hyväksytyn digitaalisen liitynnän virtausmittareihin, joka mahdollistaa tilavuuden, massan ja tiheyden käyttämisen MID-hyväksytysti. MiloX voidaan liittää MID-hyväksytysti myös perinteisiä tuplapulssimittareita.

Ontec Oy:n tuotekehitys perustuu jatkuvaan parantamiseen, jossa asiakkaiden vaatimuksia noudattaen ja osaavan henkilökunnan toiminnan kautta muodostuu aina parempia tuotekokonaisuuksia.

OntecMiloX

Tyyppihyväksytty MiloX kokonaisuus pitää sisällään kaiken MID-hyväksyttyyn lastaukseen tarvittavat laitteet ja komponentit. Yksinkertaistettuna järjestelmä koostuu virtausmittarista ja OnatexMID muisti- ja laskentayksiköstä. Säätöventtiilillä voidaan rajoittaa virtausmäärää sekä katkaista lastaus. Järjestelmä päättyy siirtokohtaan. Valinnaisina osina siihen voidaan lisätä suodatin, kaasunerotin sekä lämpötilanmittaus.

Kuva 1. Yksinkertaistettu kaavio tyyppihyväksytystä MiloX kokonaisuudesta

TUOTEKOKONAISUUDEN EDUT

 • Tuotekokonaisuus on EU Moduuli B tyyppihyväksytty
 • Tuotekokonaisuuden osat ovat hyväksyttyjä ja standardin vaatimusten mukaisia
 • Tuotteen toimintavarmuus on huippuluokkaa
 • Järjestelmä on kerralla valmis, ei erillisiä toimituksia
 • Kokonaisuudesta vastaa yksi toimittaja
 • Vähentää häiriöaikaa kohteessa asennuksen aikana
 • Kestävät – ja tyyppihyväksytyt tuotteet ovat avainasemassa tulevaisuuden kehityksessä
ontec-pdf-logoLataa tästä OntecMiloX tuotekuvaus pdf muodossa.


Miksi tuotteen standardointi on tärkeää?

Tuotestandardi osoittaa, että Ontec Oy:n tuotekehitys toimii kestävän kehityksen portaana laadukkaille tuotteille. Tuotestandardointi takaa kestävän ja laadukkaan tuotteen.

Standardi osoittaa, että tuote on:

 • Korkealuokkainen
 • Vaatimukset täyttävä
 • Turvallinen
 • Yhteensopiva
 • Luotettava

Suomessa käytössä olevat tuotestandardit ovat pääasiassa kansainvälistä alkuperää ja siksi ne ovat hyviä työkaluja yrityksille, jotka toimivat globaaleilla markkinoilla. Standardisointia hallinnoi Suomessa keskusjärjestö SFS. SFS, eli Suomen standardisoimisliitto SFS Ry, on jäsen eurooppalaisessa standardisointiorganisaatiossa CENissä ja maailmanlaajuisessa ISOssa.

Kuva. ISOssa ja CENissä Suomea edustaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, sähköalan standardisointijärjestöissä IEC:ssä ja CENELECissä SESKO ry.

Tuotestandardit ovat tärkeitä, koska se takaa asiakkaille, että tuote on aina valmistettu todennettujen vaatimusten mukaisesti. Tällaisille tuotteille on tarvetta, kun toimitaan erittäin vaativissa olosuhteissa, erittäin vaarallisten aineiden kanssa.

Mittauslaitedirektiivi eli MID


Mittauslaitedirektiivi eli MID (Measuring Instruments Directive) on yksi EU:n ns. CE-direktiiveistä, joka säätelee Euroopan Unionin alueella myytävien mittauslaitteiden turvallisuusvaatimuksia, valmistusta ja hyväksyntää. Se koskee sekä laillisen metrologian piiriin kuuluvia laitteita että ohjelmistoja. Mittauslaitteiden käyttöä ohjaavat ja valvovat kansalliset viranomaiset.

KOSKA

 • MID-hyväksyntä antaa perusteet verotukselle
 • MID-hyväksyntä varmistaa laskutustietojen oikeellisuuden omistuksen siirrossa (custody transfer)