Jalostamolta lentokoneen siiven kärkeen 1/3

Lentomatka on aina huolella suunniteltu, olipa kyseessä henkilö- tai rahtiliikenne. Todellisuudessa itse lentomatka on vain pieni osa prosessia, joka on käynnissä katkeamattomana toimintojen ketjuna jokaisen lentomatkan aikana. Ontec Oy on osa tätä ketjua, jossa osaltamme varmistamme polttoainekuljetusten sujuvuutta, lentoliikenteen turvallisuutta sekä Suomen huoltovarmuutta, alkaen jalostamolta lentokoneen siiven kärkeen asti.

Tämä on ensimmäinen artikkeli sarjassa, jossa käsitellään prosessia lentoliikenteen kulisseissa Ontec Oy;n näkökulmasta.

Matkan alkupisteenä toimii jalostamo, jossa lentopolttoaineena käytettävä JET A1, tuttavallisemmin lentokerosiini, tuotetaan. Tällaisessa räjähdysvaarallisessa ympäristössä, jossa vaarallinen aine voi esiintyä niin nestemäisenä, kuin myös näkymättömänä kaasuna, on toimittava erityistä huolellisuutta noudattaen.

OntecRTA – turvallisuuden- ja kulunvalvonnan järjestelmä pitää huolen siitä, että henkilöiden kulkuoikeus alueella tai tilassa perustuu aina ajantasaiseen tietoon. Yksilöllisen ID kortin sisältämä RFID-tunniste on avain kaikkiin järjestelmiin ja tunnistautumisiin tulevan matkan aikana, alkaen toimiston ovelta kuljettajan saapuessa jalostamon alueelle. Käyntiovilla ja ajoneuvoporteilla ID kortin lukijana toimii ethernet-liitynnäinen käyttöpääte. Korttia näytettäessä järjestelmä tarkistaa pilvipalvelusta kuljettajan kulkuoikeudet. Näitä oikeuksia voidaan etä-hallita reaaliaikaisesti sekä tilakohtaisesti. Järjestelmään voidaan asettaa myös aikarajoitus, jonka ylittyessä käynnistyy automaattinen hälytys.

OntecRTA – HYÖDYT

 • Korkeampi turvallisuus – toimintokohtaisen aikarajanylittäminen käynnistää automaattisen hälytyksen
 • Aina ajantasaiset tiedot alueella kulkijoista ja näiden syistä
 • Työluvat ja pätevyydet aina ajan tasalla ja voimassa- parantunut ympäristö- ja operatiivinen turvallisuus
 • Hätätilanteissa henkilöiden sijainti voidaan nähdä nopeasti järjestelmästä.

Toimistossa kuljettajan tehtävänä on OntecMilo järjestelmän avulla aktivoida tilaus, jota hän on tullut noutamaan. Älykäs järjestelmä ehdottaa kuljettajalle kuorman sisällön ja jonotustilanteen huomioiden parasta vaihtoehtoa lastauspaikaksi. Omaa lastausvuoroaan odottavat kuljettajat näkevät reaaliaikaisesti OntecFastLane (kuva alla) näytöltä lastaustilanteen, jonotusjärjestyksen ja esimerkiksi käynnissä olevat huoltotoimenpiteet. Vasta kun oma vuoro koittaa säiliöautot ajetaan lastausalueelle, näin lastausalueen ruuhkat ovat hallinnassa ja turvallisuuden taso paranee.

OntecFastLane näyttää ajantasaisen tilanteen lastauslaitureilla selkeästi.

Edut – Ontec FastLane

 • Kuljettajilla ja operaattoreilla on reaaliaikainen, kokonaisvaltainen tieto alueen ja laitteiden toiminnasta sekä tuotevalikoimasta.
 • Lastausalueen turvallisuuden hallinta helpottuu, kun ylimääräisiä kuljettajia ja ajoneuvoja ei ole paikalla.
 • Vapaat lastauslaiturit ovat selkeästi näkyvissä, nopeuttaa toimintoja, vähentää ruuhka-aikaa.
 • Lastausjonotus on järjestelmällistä.
 • Lastausjonotus on joustavaa, kuljettajat voivat valmistautua siirtymään lastausalueelle, kun näkevät reaaliajassa edellisen lastauksen tilanteen
 • Huoltotyöt ja tuotteiden valikoimamuutokset näkyvät reaaliajassa sekä kuljettajille, että operaattoreille, ei turhaa liikennettä suljetuille laitureille.
 • Järjestelmä edistää prosessia monitasoisesti ja kuljettajat pääsevät tienpäälle nopeammin.

Artikkelisarjan seuraavassa osassa keskitytään toimiin jalostamolla, säiliöauton tankkaukseen ja matka lentokentälle jatkuu.