Tehokasta projektitoimintaa: Nesteiden lastaus 3/5

Tehokkuus ja luotettavuus ovat avaintekijöitä nestelogistiikan toiminnoissa. Kahdenkymmenen vuoden kokemuksella ja vahvalla toimialaosaamisella suunnitellut ohjelmistot säästävät aikaa ja resursseja monitasoisesti. OntecMilo ja MiloEx lastauspääte ovat suunniteltu nesteiden kuten polttoaineiden, kemikaalien, biomateriaalien ja nesteytettyjen kaasujen logistiikkaan. Meillä on erittäin laaja kokemus mm. prosessiteollisuuden erilaisista kokoonpanoista. Ontec Oy:n tuotekehityksen tuloksena on syntynyt MID (mittauslaitedirektiivi 2014/32/EU) hyväksytty ohjelmisto jo vuonna 2013.

OntecMilo – Nesteiden lastausjärjestelmä

OntecMilo -lastausjärjestelmä on täydellinen ratkaisu nesteiden, kuten polttoaineiden, nestekaasujen ja kemikaalien käsittelyyn. Järjestelmä sopii myös biopohjaisten tuotteiden käsittelyyn. Järjestelmä on rakennettu vastaamaan sekä lainsäädännön, että asiakkaan vaatimuksia. Toimialakohtaiset vaatimukset ja lisäominaisuudet toteutamme aina asiakas- ja projektikohtaisesti.

OntecMilo

Kuorman hallinta

Ajoneuvojen hallinta

Lastauksen hallinta

Asiakashallinta

Tuotehallinta, reseptit

Käyttäjähallinta

Raportit

Asiakirjat

Kuormasuunnittelu ja sanomaliitynnät olemassa oleviin järjestelmiin ovat OntecMilon perustoimintoja. Järjestelmän kautta suunnitelmien lisäksi on nähtävissä myös toteutuneet lastaukset ja määrälliset toteumat. Kuormatietojen hallinta ja selaus on nopeaa ja yksinkertaista. Järjestelmästä löytyy niin kuormatunnisteet kuin lastauksen tila.

Tiedon hallinta on rakennettu selkeiksi kokonaisuuksiksi. Mm. kuljetusyhtiöiden ajoneuvojen tietojen määritys ja hallinta lohkojen osalta on helppoa Milo ohjelmistolla. Tiedon hallintaan kuuluvat myös asiakastietojen ylläpito niin yhteys- kuin laskutus ja verotietojen sekä varastojen seuranta.

Asiakaskohtaisia tuote- ja lisäaine reseptejä on helppo hallita yhdessä paikassa. Järjestelmään voidaan kirjata myös mahdolliset lastausvarret ja paikat sekä tuotteiden tunnisteet.

Lastauksen aikana ohjelmasta näkee reaaliajassa lastaustapahtuman kulun sekä virtauksen nopeuden.

OntecMilo hyödyt

 • Asiakaskohtaiset tuote- ja lisäainereseptit
 • Reaaliaikainen varastojen hallinta
 • Väärinkäytösten ehkäisy
 • Korkeampi ympäristö- ja operatiivinen turvallisuus
 • Tarvittava tuki saatavilla 27/7

MiloEx lastauspääte vaativiin olosuhteisiin

Laitevalinta on yksi tärkeimmistä osa-alueista asiakastoimituksissa. Toimiala, käyttöympäristö, käytettävien nesteiden edellyttämät erityisvaatimukset (mm. ATEX), MID:n (mittauslaitedirektiivi) vaatimukset laitteille, custody transfer ja loppukäyttäjän tarpeiden tunteminen ovat vahvaa osaamisaluettamme. Tavoitteemme on maksimoida tuotteiden elinkaari asiakkaan käyttöön laadukkaalla esisuunnittelulla, laitevalinnalla ja kunnossapidolla.

MiloEx lastauspääte on kehitetty porauslauttaolosuhteisiin ja sopii tämän vuoksi myös pohjoismaisiin olosuhteisiin.

MiloEx lastauspääte

 • -40….+70°C
 • ATEX 2(1)G
 • RFID-tunnistus
 • IP66
 • 21,5″ kosketusnäyttö, FullHD
 • Pölytiivis

Artikkelisarja Ontec projekteissa

Tämä on kolmas osa artikkelisarjassa, jossa käsitellään Ontecin projekteja ja niissä käytettyjä ohjelmistoja ja ohjausjärjestelmiä sekä laitteita. Artikkelisarjan seuraavassa osassa käydään läpi mittauslaitedirektiivin vaatimukset täyttävää OnatexMID ohjelmistoa sekä OntecRTM huoltokirjaohjelmistoon.

Ontec tuotteet projekteissa

Miksi Ontec

Panostamme vahvasti tuotekehitykseen ja keräämme jatkuvasti asiakkailtamme palautetta tuotteistamme. Seuraamme aktiivisesti toimialan kehitystä ja kiinnitämme erityistä huomiota tuotteittemme helppokäyttöisyyteen ja toimintavarmuuteen. Olemme alamme johtavia asiantuntijoita ja olemme panostaneet erityisesti MID-osaamiseen jo vuodesta 2004 lähtien.

Kokonaistoimitukset

MID ja ATEX kokonaistoimittaja, ohjelmisto- ja ohjausjärjestelmämoduulit ovat syntyneet johdonmukaisen tuotekehityksen tuloksena.

Vahvuudet

Osaaminen, ketteryys ja vasteaika sekä kokonaisuuksien hallinta, tunnemme asiakkaan tuotantoprosessin, kykenemme tarjoamaan asiakkaille kokonaisratkaisuja.

CyberSecurity

OntecCyberSecurity huomioi kaikki yritysturvallisuuden osa-alueet. Rakenna yrityksesi turvallisuutta sisältä ulospäin monitasoisesti ja toisiaan tukevien ratkaisujen avulla.