Kevät on projektien aikaa

Ontecin kevään projektit ovat vauhdissa. Ohjelmisto – ja ohjausjärjestelmä toimitukset suuntautuvat niin kotimaan kuin ulkomaan kohteisiin. Projektit Grönlannissa,  Saksassa ja Suomessa ovat pitäneet Ontecin henkilöstön kiireisenä.

Työn tohina on parhaimmillaan, kun projektien laitetoimitukset ovat meneillään. Tähän mennessä projektit ovat käyneet monta vaihetta, joista viimeisempänä ovat laitteiden ja järjestelmien testaukset sekä viimeiset asiakaspyyntöjen viilaukset.  Seuraavaksi vuorossa ovat järjestelmien ja laitteiden käyttöönotot asiakkailla ympäri pohjoismaita.

OntecMiloX

Kevään toimituksissa on erityisesti edustettuna vuonna 2022 standardoitu SKID kokonaisuus eli Ontec MiloX. Ontec MiloX on nesteiden mittaus- ja lastausjärjestelmäkokonaisuus, joka on EU Moduuli B ja MID-hyväksytty ATEX-alueille. MiloX järjestelmä toimitetaan kohteeseen kertatoimituksena ja se tarvitsee vain tuotelinjaliitännän toimiakseen. MiloX vaihtoehto tuo asiakkaalle tehokkuutta niin muutosprojektiin kuin käyttöön. Järjestelmä kustannustehokas ja helppo käyttöönottaa, eikä erillisiä vaatimuksenmukaisuuden osoituksia jää asiakkaan harteille.

Ontec MiloX nesteiden mittaus- ja lastausjärjestelmäkokonaisuus

Ohjelmistot ja ohjausjärjestelmät

Ontec ohjelmistot ja ohjausjärjestelmät hoitavat yrityksen kulun- ja turvallisuuden valvonnan, prosessien ohjauksen, nesteiden lastaukset MID hyväksytysti ATEX alueilla ajantasaisesti huollettuina aina dokumentaatioon ja raportointiin asti. Ontecin ohjelmistot ovat valmiita moduuleita, jotka toimivat sekä itsenäisesti, että yhteen liitettyinä kokonaisuuksina. Integraatiot olemassa oleviin järjestelmiin ovat helppoja monipuolisten rajapintaliitäntöjen kautta. Toimiala- ja asiakaskohtaiset vaatimukset toteutetaan projektikohtaisesti.

Ontec Cyber Security kaiken perusta

Ontec Cyber Security ottaa huomioon koko yrityksen turvallisuuden niin kooditasolla kuin fyysisessä kulunvalvonnassa. Kyberturvallisuus on toimenpiteitä, joilla organisaation suojaa liiketoiminnassa tarvittavat järjestelmät, ohjelmistot, laitteet ja tietoliikenneyhteydet kyberuhkilta. Yritysturvallisuus tarkoittaa vastaavasti kaikkia niitä toimia, jotka edistävät kilpailukykyä, parantaa tuottavuutta ja varmistaa jatkuvuuden, turvallisuuden sekä vaatimuksenmukaisuuden kaikissa tilanteissa.

OntecRTI Real-Time Information

Ontec tuoteperhe on kasvanut RTI (Real Time Information)-laitteella, jota voi käyttää kentällä kirjaamiseen. RTI käyttöpääte on Android pohjainen, 8” tabletti. Laite soveltuu tilaluokkaan 1 ja on ATEX 2G laite. OntecRTI:ssä on monikosketusnäyttö, joka on varustettu myös S Pen -kynällä. Laitteen toimintaympäristön lämpötila voi olla alueella -20 … +55 °C. OntecRTI käyttöpääteessä toimivat Ontec- sovellukset selainpohjaisina.

OntecRTI - Real Time Information