Tehokasta projektitoimintaa: MID hyväksyttyä mittausta jo vuodesta 2013 4/5

Toimintamme perusta on tehokkaat, toimintavarmat ja laadukkaat tuotteet, jotka on suunniteltu erityisesti nestelogistiikan tarpeisiin. MID – kehityshanke aloitettiin vuonna 2004 ja ensimmäinen vaatimukset täyttävä tuote, OnatexMID, esiteltiin markkinoille 2013. Pitkäjänteisen työn tuloksena syntynyt OnatexMID on edelleen toimialueemme ainoa MID hyväksytty järjestelmä nesteiden lastaukseen. OnatexMID on mittauslaitedirektiivin 2014/32/EU mukaisesti hyväksytty ohjelmisto ja yhdessä MiloEx lastauspäätteen rinnalla ne ovat koko toimialan parhaimmistoa. Tuotteitamme käytetään päivittäin räjähdysvaarallisilla ATEX -alueilla, joissa käsitellään niin kemikaaleja, polttoaineita kuin lääketeollisuuden tuotteita.

OnatexMID

OnatexMID on Euroopan Unionin mittauslaitedirektiivin mukainen, MID MI-005 hyväksytty, muiden nesteiden kuin veden mittausjärjestelmä (Measuring Instrument Directive MID 2014/32/EU). Ontec Oy kehitti ensimmäisenä maailmassa MID-hyväksytyn digitaalisen liitynnän virtausmittareihin, joka mahdollistaa tilavuuden, massan ja tiheyden käyttämisen MID-hyväksytysti. OnatexMID:iin voidaan liittää MID-hyväksytysti myös perinteisiä tuplapulssimittareita.

MiloEx lastauspääte

OnatexMID ohjemisto on MiloEx lastauspäätteen ydin

Laitevalinta on yksi tärkeimmistä osa-alueista asiakastoimituksissa. Toimiala, käyttöympäristö, käytettävien nesteiden edellyttämät erityisvaatimukset (mm. ATEX), MID:n (mittauslaitedirektiivi) vaatimukset laitteille, custody transfer ja loppukäyttäjän tarpeiden tunteminen ovat vahvaa osaamisaluettamme. Tavoitteemme on maksimoida tuotteiden elinkaari asiakkaan käyttöön laadukkaalla esisuunnittelulla, laitevalinnalla ja kunnossapidolla.

Edut OnatexMID

Olemassa olevat hyväksynnät ja sertifikaatit (ATEX, MID)- nopea aikataulu ja alhaisemmat projekti riskit

Laskutuskelpoiset MID-mittaukset (custody transfer)

Asiakaskohtaiset tuotteiden ja lisäaineiden reseptit

Väärinkäytöksien ehkäisy

OntecMiloX

MiloX – tuotekokonaisuus, joka on standardoitu vastaamaan mittauslaitedirektiivin 2014/32/EU moduuli B:n vaatimuksia. MiloX koostuu useasta eri toiminnosta muodostaen kokonaisuuden, joka kaikilta osiltaan täyttää OIML:n ja WELMECin vaatimukset. MiloX on Euroopan Unionin mittauslaitedirektiivin mukainen, MID MI-005 hyväksytty, muiden nesteiden kuin veden mittausjärjestelmä (Measuring Instrument Directive MID 2014/32).

Edut MiloX

Järjestelmä on kerralla valmis, ei erillisiä toimituksia

Kokonaisuudesta vastaa yksi toimittaja

Tuotekokonaisuuden osat ovat hyväksyttyjä ja standardien vaatimusten mukaisia

MiloX putkistot ja teräsrakenteet ovat EN 1090 standardin mukaisesti CE-merkittyjä. Rakenteen hitsaus on ISO 3834-2 vaatimusten mukainen.

Artikkelisarja Ontec projekteissa

Tämä on neljäs osa artikkelisarjassa, jossa käsitellään Ontecin projekteja ja niissä käytettyjä ohjelmistoja ja ohjausjärjestelmiä sekä laitteita. Artikkelisarjan seuraavassa osassa käydään läpi Ontec projektien tärkeimmät asiat.

Miksi Ontec

Panostamme vahvasti tuotekehitykseen ja keräämme jatkuvasti asiakkailtamme palautetta tuotteistamme. Seuraamme aktiivisesti toimialan kehitystä ja kiinnitämme erityistä huomiota tuotteittemme helppokäyttöisyyteen ja toimintavarmuuteen. Olemme alamme johtavia asiantuntijoita ja olemme panostaneet erityisesti MID-osaamiseen jo vuodesta 2004 lähtien.

Kokonaistoimitukset

MID ja ATEX kokonaistoimittaja, ohjelmisto- ja ohjausjärjestelmämoduulit ovat syntyneet johdonmukaisen tuotekehityksen tuloksena.

Vahvuudet

Osaaminen, ketteryys ja vasteaika sekä kokonaisuuksien hallinta, tunnemme asiakkaan tuotantoprosessin, kykenemme tarjoamaan asiakkaille kokonaisratkaisuja.

CyberSecurity

OntecCyberSecurity huomioi kaikki yritysturvallisuuden osa-alueet. Rakenna yrityksesi turvallisuutta sisältä ulospäin monitasoisesti ja toisiaan tukevien ratkaisujen avulla.