Jalostamolta lentokoneen siiven kärkeen 3/3

Juttusarjan kolmannessa osassa toimimme lentokenttäolosuhteissa, jossa turvallisuus on tärkein asia niin henkilö- kuin rahtiliikenteessäkin. Turvallisuutta lentokentällä säätelevät EU-maiden yhteiset säännöt, joiden toteuttamista Suomessa valvoo Traficom. Traficom määrittää myös tarvittavat toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi siellä toimijoille.

Jalostamolta matkaan lähteneen säiliöauton kuljettajan on lentokenttäalueelle päästäkseen tunnistauduttava portilla henkilökohtaisella ID kortilla OntecRTA-lukijaan. Yksilöllisen RFID-tunnisteen avulla alueen kulkuoikeuksia voidaan hallinnoida reaaliaikaisesti ja tilakohtaisesti pilvipalvelun avulla. Ennen JET A1, lentokerosiinin purkamista säiliöön, kuljettaja ottaa näytteen nesteen laadun varmistamiseksi JIG standardin vaatimusten mukaisesti. Otettu näyte analysoidaan lentokenttäolosuhteisiin suunnitellulla laitteella ja tulos kirjataan OntecJetAir JIG yhteensopivaan laadunhallintajärjestelmään. OntecJetAir järjestelmä vertailee erän laatua annettuihin raja-arvoihin ja antaa kuljettajalle luvan lentokerosiinin purkamisesta säiliöön. Polttoaineen purkamisen yhteydessä kuljettaja tarkistaa myös jalostamolta lastatun määrän ja lentokenttäsäiliöön puretun lastin määrällisen vastaavuuden. Tämän jälkeen kuljettaja palaa jalostamolle, josta matkamme alkoi, mutta JET A1 jatkaa tästä vielä matkaansa eteenpäin.

Lentokentällä lentokerosiinin kuljetus lentokoneeseen toteutetaan tähän suunnitellulla polttoaineen jakeluautolla. Lentokoneen tankkauksesta vastuussa oleva henkilökunta kirjaa OntecJetAir -järjestelmään tapahtumaan liittyvät – sekä mm. JIG-standardin vaatimat tiedot. OntecJetAir järjestelmässä polttoaine-erää jalostamolta seurannut erätunniste ja MID-hyväksytty mittaustulos jatkavat matkaansa lentokoneen mukana aina viimeiseen pisaraan saakka.

JIG yhteensopivat järjestelmät

OntecJetAir on ilmailualan JIG-yhteensopiva huoltoseurantajärjestelmä, jolla voidaan seurata lentoasemien polttoainejakeluun liittyviä ajoneuvoja, toimintoja ja laitteita. Järjestelmään voidaan liittää useita lentokenttiä, jolloin kaikki tiedot ovat nähtävissä samasta sovelluksesta. OntecJetAir huomioi JET A1 -lentokerosiinin käsittelyn erityisvaatimukset.

OntecJetAir huoltoseurantajärjestelmän ominaisuudet:

  • Säiliömittaukset
  • Automaattiset näytteenotot
  • Paine-erojen seurannan kenttälaitteet
  • Rahtikirjat
  • Kaasupitoisuusmittaukset
  • Sää-asemat
  • Valaistus
  • Palosammutusjärjestelmä
  • Hälytys- ja tapahtumahistoria

OntecJetAir-järjestelmällä voidaan seurata tehtyjä tarkastuksia, sekä kirjata ylös ja raportoida havaittuja puutteita ilmailualan laatustandardien mukaisesti. Toiminnot perustuvat kansainväliseen lentopolttoaineiden varastointia ja käsittelyä koskevaan JIG-standardiin. Järjestelmä muistuttaa tekemättömistä tarkastuksista ja lähettää kirjausten perusteella automaattiset korjauspyynnöt. Järjestelmään voidaan kirjata myös tehdyt korjaukset ja määräaikaishuollot sekä tuottaa viranomaisten vaatimat raportit. Kirjaukset voidaan tehdä suoraan myös jakeluautoista.


Ontec järjestelmät jalostamolta lentokoneen siiven kärkeen

Ontec-tuotteet koostuvat laajoista ohjausjärjestelmistä yksittäisiin ohjelmistotuotteisiin. Kaikki kokonaisuuteen kuuluvat osat voidaan integroida toisiinsa helposti. Kaikki tuotteet voivat myös toimia itsenäisesti. Ontec-moduuleista voidaan rakentaa ATEX- ja MID -hyväksytysti. Artikkelisarjassa käsittelimme prosessia JET A1, lentokerosiinin matkaa jalostamolta aina lentokoneen siiven kärkeen asti. Tämän matkan aikana tutustuttiin OntecJetAir:n lisäksi seuraaviin Ontec tuotteisiin:

OntecFastLane

Älykäs ajoneuvo- ja lastauslaituri ohjausjärjestelmä

OntecFastLane on autolastausterminaaleille kehitetty älykäs ajoneuvo- ja lastauslaituri ohjausjärjestelmä. Järjestelmä kertoo kuljettajalle, minne tämän tulee ajaa, milloin valmistautua ja milloin oma vuoro koittaa.

OntecMilo

Nesteiden lastausjärjestelmä

OntecMilo -lastausjärjestelmä on täydellinen ratkaisu nesteiden käsittelyyn, kuten polttoaineet, nestekaasu ja kemikaalit. Järjestelmä sopii biopohjaisten tuotteiden kuten SAF (sustainable aviation fuel) sekä muiden biopolttoaineiden ja sekoitteiden käsittelyyn.

OnatexMID

Nesteiden MID MI-005 ja ATEX hyväksytty mittausjärjestelmä

OnatexMID on Euroopan Unionin mittauslaitedirektiivin mukainen, MID MI-005 hyväksytty, muiden nesteiden kuin veden mittausjärjestelmä (Measuring Instrument Directive MID 2014/32/EU).

Kuva 1. Matka jalostamolta lentokoneen siipeen

OntecRTA

Real-Time-Acces -turvallisuuden ja kulun- valvonnan järjestelmä

Järjestelmä pitää huolen siitä, että henkilöiden kulkuoikeus alueella tai tilassa perustuu aina ajantasaiseen tietoon.

OntecRTM

Real-Time-Maintenance -huoltokirjaohjelmisto

Kerää käyttötunnit automaattisesti ja muistuttaa tarvittavista toimenpiteistä. Merkintöjä voidaan myös lisätä tai tarkastella automaatiovalvomosta.

OntecRTS

Real-Time-Service -tukipalvelut 24/7

Ylläpito- ja huoltopakettimme voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan. Tukea on saatavissa monikanavaisesti eritasoisilla palvelupaketeilla.