Tehokasta projektitoimintaa 5/5

Projektit ovat olennainen osa Ontecin toimintaa. Olemme toteuttaneet erilaisia kokoonpanoja usealle teollisuuden toimialalle jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Projektitoimituksistamme 80 % tehdään kansainvälisille pörssiyhtiöille. Projektien hallinnassa keskeisintä on resurssien tehokas käyttö, aikataulujen noudattaminen ja budjetin hallinta. Toiminnan ydin koostuu alan ammattilaisista, työn tekemisen laadusta sekä laadukkaista laitteista ja ohjelmistoista. ISO 9001 laatujärjestelmä, tuotesertifikaatit ovat selkeä osoitus laadunhallinnan osaamisesta. Pitkäkestoiset kumppanuudet kertovat asiakastyytyväisyydestä mm. tiivis yhteistyö ensimmäisen asiakkaamme Advarion kanssa jatkuu edelleen. Ontec toimii pohjoismaisten markkinoiden lisäksi Euroopassa.

ISO 9001

ISO9001:2015 johtamisjärjestelmä

Ontec Oy on ISO 9001 sertifioitu jo vuodesta 2012

ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmän standardi keskittyy yrityksen toimintojen jatkuvaan kehittämiseen sekä asiakasnäkökulman huomioon ottamiseen. Sen keskiössä on yrityksen laatupolitiikka ja tavoitteiden määrittely. Hyvän laadunhallintajärjestelmän edellytys on johdon sitoutuminen ja järjestelmän implementointi yrityksen päivittäiseen toimintaan.

Ontec projektit

Ontecin toteuttamat nestemäisten kemikaalien ja polttoaineiden TAS (Terminal Automation System) ja TMS (Terminal Management System) projektit ovat kasvavassa määrin saaneet rinnalleen myös etä- ja mobiilikäytön. Tämän mahdollistaa Ontec tuotteiden laajojen rajapintojen yhdistettävyys olemassa oleviin ohjelmiin ja ohjausjärjestelmiin OntecRTX avulla.

OntecRTX

Laajat ja monipuoliset tiedon lähettämisen tavat mahdollistavat liitynnät niin olemassa oleviin järjestelmiin kuin myös Ontec TAS (Terminal Automation System) ja TMS (Terminal Management System) -järjestelmiin. Integraatiot ovat helppo toteuttaa OntecRTX:n avulla. RTX:stä löytyy mm. REST rajapinta http pyynnöille. Työskentely etäyhteyksillä onnistuu myös RTX:n avulla. Ohjelmisto mahdollistaa myös raporttien saatavuuden cloud-palvelun kautta, suoraan järjestelmästä tulostuksen lisäksi. OntecRTX:n tietoturva on huomioitu monitasoisella suojauksella.

OntecRTX järjestelmä
OntecRTX toimintaperiaate

Ontec tuotteet projekteissa

Artikkelisarja Ontec projekteista 5/5

Tämä on viimeinen osa artikkelisarjassa, jossa käsitellään Ontecin projekteja ja niissä käytettyjä ohjelmistoja ja ohjausjärjestelmiä sekä laitteita. Artikkelisarjan aiemmat julkaisut:

Miksi Ontec

Panostamme vahvasti tuotekehitykseen ja keräämme jatkuvasti asiakkailtamme palautetta tuotteistamme. Seuraamme aktiivisesti toimialan kehitystä ja kiinnitämme erityistä huomiota tuotteittemme helppokäyttöisyyteen ja toimintavarmuuteen. Olemme alamme johtavia asiantuntijoita ja olemme panostaneet erityisesti MID-osaamiseen jo vuodesta 2004 lähtien.

Kokonaistoimitukset

MID ja ATEX kokonaistoimittaja, ohjelmisto- ja ohjausjärjestelmämoduulit ovat syntyneet johdonmukaisen tuotekehityksen tuloksena.

Vahvuudet

Osaaminen, ketteryys ja vasteaika sekä kokonaisuuksien hallinta, tunnemme asiakkaan tuotantoprosessin, kykenemme tarjoamaan asiakkaille kokonaisratkaisuja.

CyberSecurity

OntecCyberSecurity huomioi kaikki yritysturvallisuuden osa-alueet. Rakenna yrityksesi turvallisuutta sisältä ulospäin monitasoisesti ja toisiaan tukevien ratkaisujen avulla.